Tradīcijas

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas tradīcijas

  • Mācību gada atklāšana (septembrī)
  • Skolotāju diena (oktobrī)
  • 10.-12. klašu vakars (oktobrī)
  • Ģimenes dienas (novembrī un maijā)
  • Ziemassvētki- pirmā mācību pusgada noslēgums (decembrī)
  • Žetonu vakars – „Gredzenu balle” (martā)
  • Radošie vakari (aprīlī)
  • Projektu un ZPD dienas (martā)
  • Pirmseksāmenu brīdis (maijā)
  • 9.klašu un 12. klašu izlaidumi (jūnijā)

Comments are closed.