SiLC

logo

 

Skat. projekta SiLC ziņu biļetenu.

Skat. brošūru.

Skat. Newsletter 4 (brošūra Nr. 4 latviešu valodā)

IEVADS

Šajā otrajā projekta SiLC ziņu izlaidumā, mēs vēlamies jūs informēt par veiktajām darbībām, mūsu paveikto projekta ietvaros  un un pirmo ieskatu projekta izpētes posma rezultātos.

Protams, tiek darīts daudz vairāk, nekā mēs varam iekļaut šajā informatīvajā izdevumā.. Lūdzu, apmeklējiet vietni www.learningincooperation.eu, lai iegūtu jaunāko informāciju, un sazinieties ar vietējo SiLC partneri!

SILC PIRMAIS GADS

 • Pirmā projekta gada laikā mēs koncentrējāmies uz pētniecību, kas tika veikta gan teorētiski, gan empīriski, tiešā sadarbībā ar mērķauditoriju. Visus anketu rezultātus, intervijas un teorētiskos pētījumus izmantosim, lai izveidotu rokasgrāmatas projektu koordinatoriem, atbalstot komandu vadītājus, kuri strādā ar dažādu paaudžu un/vai dažādu kultūru grupām, atbalstot mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju vadību.

Katrs partneris ir veicis izpēti savā valstī. Pētījuma metodes un fokuss:

 • diversitātes īpatnības kopumā un MVU kopsavilkums: statistika, literatūra, oficiālie nacionālie un Eiropas stratēģiskie dokumenti
 • katrs partneris ir veicis pētījumus MVU vidē, kura laikā tika apkopotas un izanalizētas:
  • aptaujas anketas (15 grupu vadītāji, 15 pieaugušo izglītotāji, 15 grupu dalībnieki dalībnieki)
  • intervijas ar mērķgrupām (5 grupu vadītāji, 5 pieaugušo izglītotāji, 5 grupas dalībnieki)
 • katrs partneris ir veicis tiešsaistes dokumentu un literatūras izpēti, un aprakstījis vismaz trīs paraugprakses piemēriem attiecībā uz diversitāti un līderu apmācību

PĒTĪJUMA REZULTĀTS

Projekta partneri Nīderlandē, Bulgārijā, Rumānijā Čehijā, Katalonijā (Spānijā) un Latvijā vērsās  pie dažādu mazo un vidējo organizāciju komandu līderiem un darbiniekiem, un pētīja viņu attieksmi un viedokļus par dažādību. Turklāt partneri atspoguļoja arī to instruktoru un konsultantu redzējumu, kuri strādā ar dažādām komandām un palīdz viņiem pilnībā izmantot savu potenciālu.

Iegūto rezultātu pirmā apstrāde liecina, ka dažādība ir tēma, kas piesaista dažādas, bieži vien kontrastējošas attieksmes un viedokļus. Turklāt šī jautājuma aktualitāte sabiedrībā nepārtraukti pieaug.

Jaunais ESF aicinājums radīt vecumu diversijas pārvaldību, kas pašlaik ir izziņots Čehijas Republikā, ir tikai viens no šī fakta apliecinātājiem. Lielākajai daļai iesaistīto pušu problēma joprojām ir daudzveidības priekšrocību apzināšanās un izmantošana. Daudzveidība joprojām ir tēma, kurai nepieciešama plaša starpnozaru pieeja, kas ietver vadību, komunikāciju, problēmu risināšanu, kā arī empātiju un sociālo, un emocionālo inteliģenci. Tomēr komandas vadītāji, kā arī komandas locekļi, kā arī treneri atzīst, ka pirmie soļi uz veiksmīgu sadarbību balstās uz veselo saprātu, cieņu un toleranci vienam pret otru.

STARPTAUTISKĀS TIKŠANĀS

tiksanasOtrā starptautiskā SiLC projekta darba grupas tikšanās notika 2017. gadā, no 26. līdz 30. aprīlim. Viesus pie sevis uzņēma Liepājas vakara (maiņu) vidusskola un Liepājas Universitāte.

Galvenie tikšanās mērķi bija projekta attīstības procesa un progresa izvērtēšana kopš uzsākšanas, kā arī nacionālo valstu līmenī veikto pētījumu rezultātā iegūtās informācijas izvērtēšana. Bez tam SiLC projekta grupa piedalījās Liepājas Universitātes IZI organizētajā 9. zinātniskajā konferencē Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā, kas norisinājās, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu.

Konferencē SiLC projekta darba grupa :

 • prezentēja SiLC projektu konferences dalībniekiem.
 • vadīja dažādas radošās darbnīcas par tēmu “Dažādība un iekļaušana”.
 • iepazīstināja konferences dalībniekus ar iegūtajiem rezultātiem.

tiksanas3 3 starptautiskā SiLC projekta darba grupas tikšanās notika 2017. gada 25-26 oktobrī 2017 Prāgā. Tikšanos organizēja un darba grupu pie sevis uzņēma projekta partneri no Čehijas: valodu skola Channel Crossings.  Šajā tikšanās reizē tika:

 • pabeigta un noformēta projekta gada atskaite un apkopoti nacionālo pētījumu rezultāti.
 • izvērtētas un apkopotas grupu vadītājiem nepieciešamās daudzveidības un iekļaušanas vadības kompetences.
 • apmeklēta Job Fair organizācija, kur darba grupai bija iespēja satikties un pārrunāt dažādus jautājumus ar speciālistiem, kuri atbalsta komandu vadītājus darba tirgū.
 • uzsākta instrumentu komplekta (IO2) dizaina izstrāde.
 • Definētas darba paketes gaidāmajam darbam koordinatoru rokasgrāmatas un intrumentu kopuma izstrādei.
 • Izvērtētas informācijas izplatīšanas turpmākās iespējas un informācijas par aktivitātēm atjaunošana tiešsaistē.
 • Izstrādāts aktivitāšu plāns turpmākajai darbībai.

AR KO PAŠREIZ NODARBOJAS SiLC?

Pēc nacionālās atskaites sagatavošanas, vadošie partneri no Channel Crossings ir uzsākuši tās integrēšanu vienotajā koordinatoru rokasgrāmatā (IO1).

Turpmāko mēnešu laikā tiks veikta tās starptautiska izvērtēšana, saskaņā ar iekšējās izvērtēšanas kvalitātes vadības normām, un ārējā izvērtēšana, iesaistot projekta sadarbības partnerus no visām iesaistītajām valstīm.

Ir sākusies arī metožu un teorijas apkopojuma “instrumentu kaste” izstrāde, kas ir daļa no projekta galarezultātu kopuma.  Galvenais tā izveidošanas mērķis ir izstrādāt un apkopot metodes, ar kuru palīdzību varētu attīstīt neviendabīgu komandu profesionālo potenciālu un radīt iekļaujošu, draudzīgu un mācīšanos atbalstošu vidi.

Metožu un teorijas apkopojums “instrumentu kaste” tiks veidots kā tiešsaistē projekta lapā pieejams instruments un atbalsta resurss projekta mērķa grupai.

Seko mums un mēs tevi informēsim par jaunumiem!

 Vairāk par SiLC: http://www.learningincooperation.eu

SiLC1 SiLC2

Comments are closed.