2017./2018.m.g.

2017./2018. m. g.

Lai skolās var ienākt droši 18.08.2017

Skat. publikāciju www.liepajniekiem.lv.

20170817-1720-207454-5995a647b09c2-lai-skolas-var-ienakt-drosi.jpg

Skolas saimniecības daļas vadītāja Vija Būčiņa (no kreisās) iepazīstina VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. daļas inspektori Agnesi Sprūdi ar veiktajiem ugunsdrošības pasākumiem. Foto: Egons Zīverts

Vakar Liepājas pilsētā sākās ikgadējā vispārizglītojošo izglītības iestāžu pieņemšana, un amatpersonas no dažādām institūcijām apmeklēja Liepājas internātpamatskolu, Vakara /maiņu/ vidusskolu un Liepājas Speciālo internātpamatskolu, lai pārliecinātos par to gatavību jaunajam mācību gadam. Pieņemšanas komisiju vada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, tajā piedalās pārvaldes speciālistes, tāpat Liepājas skolotāju arodbiedrības līdere Simona Petrovica, kā arī Ugunsdzēsības un Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji.

“Esam īpaša skola, kur mācās dažāda vecuma skolēni, arī pieaugušie, līdz ar to strādājam ar īpašām metodēm un pieeju,” “Kurzemes Vārdam” sacīja Vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva. Šobrīd vakarskolas atrodas Izglītības ministrijas redzeslokā, ir pat pavīdējusi ideja atteikties no šāda veida mācību iestādēm, tāpēc direktore pamatoti lepojas ar skolas pedagogu darba novērtējumu valsts mērogā, jo Ata Kronvalda fonda mācību sasniegumu reitinga tabulā no mazajām skolām vakarskola ierindota augstajā 21. vietā. Skolas personāls pieņemšanas komisijas pārstāvjus iepazīstināja ar dokumentāciju, ar paveikto un nākotnes uzdevumiem, kā arī ar sakārtotajām klasēm un kabinetiem, kur daudz darba paveikuši skolas tehniskie darbinieki. “Šogad viens no mūsu darba akcentiem ir mācību vides digitalizācija – klašu apgāde ar datoriem un projicēšanas aparatūru,” sacīja direktore.

“Kas attiecas uz tām mācību iestādēm, kuras ir Izglītības un zinātnes ministrijas veicamo reformu sarakstā, un tās ir gan internātskolas, gan vakarskolas, tad varu teikt, ka pašvaldība mācību gada vidū nekādas radikālas pārmaiņas neveiks. Runājām ar skolu direktoriem par tuvākā perioda darba plāniem. Vakara /maiņu/ vidusskolā īstenotās programmas pašvaldība ieinteresēta saglabāt, jo tās dod iespēju iegūt izglītību cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ savulaik nav varējuši pabeigt mācības,” savukārt norādīja K. Niedre-Lathere

2017./2018. m. g. 1. septembris

Zibakcija “Lasīsim kopā”

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā jau par tradīciju kļuvusi piedalīšanās zibakcijā “Lasīsim kopā”. Šogad zibakcija notika 5. septembrī un tajā piedalījās 7. – 9. klase ar audzinātāju M. Ķudi.

Audzēkņu padome 2017./2018. m. g.

DSC_0011_skola

Š.g. 12. septembrī notika pirmā audzēkņu padomes dalībnieku tikšanās. Audzēkņu padomes sēde sākās ar audzēkņu padomes prezidenta, vietnieka un protokolista vēlēšanām, kā arī septembra aktualitāšu apspriede. Dalībnieki iepazinās ar reglamentu, brīvi pauda savas domas, atvēra grupu WhatsApp, lai ātri sazinātos viens ar otru.

Par prezidenti tika ievēlēta 12.b klases audzēkne Ariana Mickeviča, par prezidentes vietnieci 12.b. audzēkne Anna Lūcija Tauriņa. Viņas bija  entuziasma pilnas, un mudināja klātesošos diskutēt draudzīgā gaisotnē. Notika pirmo lēmumu pieņemšana un pienākumu sadalīšana.  Audzēkņu padome plāno darboties draudzīgā un optimistiskā gaisotnē, cienīt viens otru, skolas kolektīvu un darīt visu skolai.

MĒS BIJĀM DAĻA NO PASAULES

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola jau trešo gadu piedalījās tieši 

25. septembrī – akcijā ilgtspējīgas attīstības atbalstam –

“Pasaules labāko ziņu diena”

Akcija “Pasaules labāko ziņu diena” solidarizējas  ar līdzīgām akcijām, kas todien notiek vairāk nekā 50 Eiropas un pasaules valstīs. Akcija visas dienas garumā norisinājās 18 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, to skaitā arī Liepājā.

Pasākuma laikā iedzīvotājiem un iestādēm tika dalītas akcijas iniciatora Latvijā – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izdota avīze, kurā publicēti labās prakses stāsti attīstības sadarbības jomā Latvijā,  Savukārt Liepājā vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi   īstenoja avīzes lasīšanas un izplatīšanas aktivitāti iedzīvotājiem, aicinot uz individuālu rīcību ilgtspējīgai pasaulei.

Kāpēc 25. septembris? Tādēļ, ka šajā dienā aprit divi gadi, kopš 2015. gada 25. septembrī visu pasaules valstu līderi vienojās par noteiktu plānu un rīcību jeb 17 globālajiem mērķiem nabadzības izskaušanai un planētas aizsardzībai, lai katram planētas iedzīvotājam būtu iespēja dzīvot mierā un labklājībā. Svarīgi, ka akcija bija daļa no pasaules mēroga līdzīga satura kampaņām, kas šajā dienā norisinājās  Eiropā un visā pasaulē.

No Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas akcijā piedalījās vairāk kā simts audzēkņu, kuri Liepājas centrā dalīja avīzes “Pasaule kļūst labāka”.

zinas1

Ieva no 11.B:

“Ari mēs 11.b piedalījāmies akcijā “Pasaule kļūst labāka “.  Šogad mums gāja diezgan ātri , jo cilvēki bija atsaucīgāki. Mēs izmantojām jaunas stratēģijas,  piemēram, avīzes ievietojām skolu pastkastēs, aiznesām un pilsētas Domi un skolas bibliotēku. Pēc  pasākuma mēs visi satikāmies pie skolas un apspriedām, kā gāja. Tie, kas šajā akcijā piedalījās pirmo reizi atzinās, ka  bija kauns iet un dot avīzes, jo esot bijis jāuzrunā sveši cilvēki. Nākamgad  akcijā  noteikti piedalīsimies atkal .”

Kintija 9B.:

“Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas 8.-9.klašu audzēkņiem arī bija gods piedalīties “Pasaules  labāko ziņu dienā” . Mēs  dalījām avīzes Olimpiskajā centrā Jauniešu centra darbiniekiem.  Sastaptie jaunieši  ieklausījās teiktajā par kvalitatīvu izglītību, medicīnas pakalpojumiem un dabas aizsardzību. Cilvēki bija atsaucīgi, ieklausījās teiktajā.

 Šajā dienā mēs bijām daļa no pasaules.”
zinas2

   12.b klases pārdomas par akciju „Pasaule kļūst labāka”

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola jau trešo gadu iedalās akcijā „Pasaule kļūst labāka”. Šoreiz par savu moto izvēlējāmies „Kvalitatīvu izglītību visiem!”, jo izglītība ir svarīga mums visiem.

25.septembra akcijā atšķirībā no iepriekšējiem gadiem nebija jāvāc paraksti, tikai jādala avīzes. Dažs no audzēkņiem akcijā piedalījās trešo reizi, kādam tā bija pilnīgi jauna pieredze, taču atzinums kopīgs- nav viegli izkāpt no savas komforta zonas un iet klāt svešiem cilvēkiem, uzrunāt viņus.

Lielākā daļa 12.b klases audzēkņu atzina, ka atsaucīgāki bija gados vecāki cilvēki, toties jaunieši nelabprāt apstājās, lai paņemtu avīzīti.

Gadījās arī pārpratumi, ne visai patīkamas situācijas, kad tika jautāts: „Vai jūs paši tam ticat?”

Pozitīvā pieredze: mācāmies komunicēt ar dažādiem cilvēkiem.

Negatīvā pieredze: nav patīkami saņemt strupu atraidījumu, tas atņem drosmi darboties tālāk.

12.b klases pārdomas apkopoja klases audzinātāja Gunta Zara 

SKOLAS VĀRDAM 30

Skolas vārda diena – lielisks pasākums, kurš norisinājās 27. oktobrī Europe City Amrita Hotel. Svinīgs noskaņojums, skaisti priekš-nesumi, piedalījās Liepājas sporta deju kluba “Aura” dejotāji, vadītāja Daiga Čabovska, Zvanu koris- vadītāja Astra Ziemele, koris “Aija”-vadītāja Gunta Vite, soliste no ansambļa “Liedags”. Skolu svētkos sveica klases pārstāvji, Liepājas pilsētas arodorganizājas vadītāja Simona Petrovica, bijušie skolas skolotāji. Skolai tika teikti labi vardi un uzslavas, dāvinātas dažādas dāvaniņas, bija pat ieradies deputāts Valērijs Agešins. Tika apbalvoti un uzslavēti skolotāji un skolas darbinieki gan tie, kuri vairs nestrādā skolā, gan tie, kuri vēl turpina strādāt. Skolā strādā daudz skolotāju ar atšķirīgu nostrādāto darba laiku. Svinīgā brīža laikā pastāstīja par skolas vēsturi, tradīcijām. Man šis pasākums ļoti patika. Velētos vairāk tādus pasākumus skolā. Pasākuma noslēgumā baudījām svētku torti.

Paldies audzēkņiem, skolotājiem, darbiniekiem, viesiem par apsveikumiem!
23000020_622586941465184_6080702264886265677_o

GLOBĀLĀ NEDĒĻA SKOLĀ

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji un audzēkņi piedalījās Globālās izglītības nedēļas aktivitātēs 23., 24. novembrī gan Klaipēdā, gan Liepājā. Skola jau trīs gadus sadarbojas ar Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un iesaistās starptautiskos pasākumos.

Pateicoties starptautiskajai sadarbībai, šajā Globālās izglītības nedēļā Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji un audzēkņi darbojās arī Lietuvā Klaipēdas Pieaugušo izglītības centrā (Klaipėdos suaugusiųjų gimna-zija), kur norisinājās pieaugušo izglītības nedēļa. Savienojot šos lielos pasākumus, mums izdevās īstenot Globālās izglītības nedēļu “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem” četrus (no 17) globālos mērķus:” Sadarbība mērķu īstenošanai” – Klaipēdas skolā, piedaloties integrētajās stundās un darbojoties komandās motivācijas nodarbībās, tuvāk iepazīstot lietuviešu kultūru un pozitīvo sadarbību. Vēl trīs mērķus: “Novērts bads, Dzimumu līdztiesība un Taisnīgums un miers”, organizējot diskusiju – prezentāciju vidusskolas 12.klasē, dodot iespēju darboties grupās, iepazīties ar globālās izglītības būtību, daloties pārdomās un atlasot būtiskāko mērķi.  Rezultātā tika izveidoti uzskates līdzekļi, kurus var izmantot ģeogrāfijas, vēstures, ekonomikas un psiholoģijas stundās.

Klaipēdā

Sindija Stunga 12.B Man patika, ka mūs uzņēma ļoti laipni un draudzīgi. Bija interesanti redzēt, kā mācību stundas notiek citās skolās un pat citā valstī. Bija prieks piedalīties integrētajā stundā un cept veselīgos auzu cepumus ar augļiem. Bija interesanti pildīt viņu uzdotos stundu uzdevumus. Interesanti bija klausīties lekciju par viņu tradicionālajām un netradicionālajām angļu valodas stundām. Liels paldies Jums Direktore, par iespēju šodien braukt pieredzes apmaiņā!  Oksana Jenkova Brauciens uz Klaipēdu bija ļoti vērtīgs un iespaidu pilns. Kolēģi no Lietuvas uzņēma mūs ar atvētu sirdi un dāsni dalījās pieredzē. Kopā darbojās audzēkņi un skolotāji, visi ar prieku taisīja lidmašīnas un pildīja uzdevumus. Gaisotnē valdīja humors, prieks, labestība. Gaidīsim ciemos kolēģus pavasarī, lai arī no mūsu puses padalītos pieredzē un viesmīlībā! Kopumā laiks tajā dienā bija drūms, bet pateicoties apkārtējiem viss bija izgaismots un patīkams! Paldies vadībai par šo unikālo iespēju, par šo skaisto dienu! Ariana Mickeviča 12.B 22.novembrī 10 audzēkņi ar skolotāju kolektīvu ceļoja uz Lietuvu. Šīs brauciens bija saistīts ar pieaugušo izglītības dienu. Mēs apmeklējām vienu no Klaipēdas pilsētas skolām, ar kuru mūsu skolai ir izveidojusies laba sadarbība. Tur visi aktīvi piedalījāmies integrētajā stundā un motivācijas paaugstināšanas nodarbībā. Mūs laipni un sirsnīgi uzņēma, cienāja ar tēju un cepumiem. Klātesošos iepazīstināja ar skolas darbības moderniem virzieniem, neparastām stundām.  Darba valodas bija krievu un angļu valodas. Veidojās labs dialogs, gaisotne bija pozitīva. Aprīlī gaidīsim viesus ciemos viesus. Diena bija pilna ar iespaidiem un labām emocijām. Beigās katrs uzrakstīja novēlējumu skolai.

skolā

Mācību ekskursija 30. novembrī

Audzēkņi no Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas kopā ar karjeras konsultanti Ļubovu Spiridonovu piedalījās  ekskursijā uz  Rīgas Stradiņa Universitātes Liepājas filiāli 30. novembrī. Tā ir vienīgā veselības aprūpes izglītības iestāde Kurzemes reģionā, kas piedāvā Eiropas standartiem atbilstošu bakalaura un pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību par valsts budžeta līdzekļiem.

Patlaban RSU Liepājas filiālē pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē, programmās Ārstnieciskā masāža, Māszinības, Ārsta palīgs un Veselības sporta speciālists, apgūst aptuveni 200 studējošo. Filiāle sagatavo veselības aprūpes speciālistus arī bakalaura studiju programmā Māszinības. RSU Liepājas filiāles piedāvātās bakalaura studiju programmas Māszinības un Veselības sporta speciālists ir satura ziņā identiskas RSU piedāvātajām studiju programmām. Lielākā daļa studentu pēc prakses iegūst darbavietas prakses laikā iepazītajās veselības aprūpes iestādēs.

Īsteno projektu, lai mazinātu to skolēnu skaitu, kas priekšlaicīgi pamet mācības

Skat. video par projektu.

Ziemassvētku pasākums bērniem

8.decembra vakarā skolā uz Ziemassvētku pasākumu “Ciemos pie rūķiem” tika aicināti paši  mazākie: skolas audzēkņu un darbinieku bērni, mazbērni. Bērniem bija sarūpēta multiplikācijas filmas ”Ledus laikmets – Mamuta Ziemassvētki“ skatīšanās, tas bija brīdis pirms rūķa ierašanās, lai visi kopā izbaudītu šo gaidīšanas brīdi. Kad multiplikācijas filmiņa beidzās, tad pēkšņi atskanēja soļu klaudzēšana un durvju čīkstēšana, kāds klauvēja….  Ciemos bija atnākusi Rūķenīte no cirka “Beztemata” ar lielu koferi un dāvanu maisu. Ar lielu aizrautību bērni vēroja Rūķenītes cirka trikus, kurus bērni pasākuma laikā arī paši varēja izmēģināt. Vislielākais prieks un emocijas bērniem bija, kad Rūķenīte ļāva pašiem darboties radošajā darbnīcā, veidojot dekoru eglītei,  atvērt lielo koferi ar cirka mantām, tad nu gan zāli piepildīja skaļa kņadoņa, spiedzieni, smiekli un jautrība sita augstu vilni. Vecāki pasākuma laikā varēja cienāties ar piparkūkām un kafiju, kā arī mazajiem tika sarūpētas suliņas un piparkūkas, ar ko bērni labprāt našķojās.  Bērniem rūķis bija sarūpējis dāvaniņas, viņi skaitīja dzejoļus un dziedāja dziesmas, kas Rūķenītei un pašiem bērniem sagādāja lielu prieku. Liels paldies visiem organizatoriem, kas no sirds rūpējās par bērnu un viņu vecāku labsajūtu, prieku un sirds siltumu, ko varam dāvāt viens otram Ziemassvētku laikā.

b1

Kā malkas pagalītes kārtīga saimnieka mājās, lai rindojas mūsu paveiktie darbi, sasildot ikvienu un palīdzot ikvienam, kam klājas grūti! Ziemassvētkos ļauties priekam, sirsnībai un gaišām domām! Lai Jaunais gads ir laimīgs, labu vārdu un darbu piepildīts!

b2

Līga Lapiņa,12.B Ziemassvētku pasākums bērniem bija  neatkārtojami jauks, vienkāršs, bet ar glancīti… Mana meitene vēl dienām runāja par rūķi, trikiem, ko veica un, protams, par lelli, ko dabūja paciņā, tā tika nosaukta par Santu…Neizsakāmi superīga kņada un garšīgas piparkūciņas. Bija superīgi. Paldies.

Ineta Birziņa, angļu valodas skolotāja Lielisks tusiņš bērniem un arī darbiniekiem; iespēja iepazīties tuvāk un sadraudzēties. Iespēja darboties radošajās darbnīcās. Gribētos vēl kādu kopīgu rotaļu, dziesmu vai deju. Paldies par personīgajām dāvanām! Bija piedomāts par katru bērniņu!

Ziemassvētku pasākums

22. decembra pēcpusdienā tikāmies Ziemassvētku pasākumā skolā, lai savās sirdīs ar dzeju, dziesmām, deju radītu svētku noskaņu.

ziempas1

Pasākumā lepojāmies un godinājām Zelta un sudraba liecību ieguvušos audzēkņus, gada audzēkņus, diplomu un atzinību saņēmušos audzēkņus.

apbalvojumi

godalgas

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI

biblioteka

MARGARITA ĶUDE  (SKOLAS bibliotekāre, skolotāja, 7. – 9.klases audzinātāja)

Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk mums katram ar dažādiem pārsteigumiem. Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas bibliotēkai Rūķis ir sagādājis dažāda žanra grāmatas: vieniem tie būs aizraujoši kriminālromāni, citiem viegla lasāmviela ar humoru, piemēram, tie, kuri ir lasījuši Žila Legardiņjē “Pilnīgs ku-kū”,  šogad  varēs izlasīt tā paša autora darbu “Rīt es sākšu jaunu dzīvi!”.  Māmiņām, kurām jāaudzina bērni ir Gerija Čepmena grāmatas “5 mīlestības valodas bērniem”  un “5 mīlestības valodas pusaudžiem”. Tiem, kuriem interesē māksla un rokdarbi un latvju zīmju nozīme, varēs izpētīt Reja Smita “Mākslinieka rokasgrāmatu”. Eiropas nozīmīgākās vietas un Agra Liepiņa “Senā Latvija” un “Rīgas sargi”, veltīta Latvijas neatkarības cīņai pret bermontiešiem. Interesentiem, kuriem rūp sava veselība, bet nav laika apmeklēt nodarbības , noderēs  Luīzes Graimas  “15 minūtēs vieglā joga” , kura palīdzēs sasniegt labu lokanību, mazinās spriedzi un iemācīs relaksēties, izpildot vienkāršus vingrojumus.  Noderīga rokasgrāmata “Muguras Bībele”, kas satur praksē pārbaudītus padomus un paņēmienus, kā rūpēties par muguras veselību cilvēkiem ar muguras problēmām vai vēlmi no tām izvairīties.

2018. gada janvārī sāksim akciju: 50, 100, 150 … lasītāja godināšanu (fotografēšana un apsveikšana).

Siltus un ģimeniskus Ziemassvētkus un Laimīgu jauno 2018. gadu!

 Apsveicam un lepojamies!!

Apsveicam Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkni Arianu Mickēviču, kura dejas mākslu apgūst Liepājas BJC deju studijā “Arabeska”.
Ariana ieguvusi 1. vietu Rīgas domes izglītības departamenta atbalstītajā Krievu kultūras un izglītības svētku Latvijā “Tatjanas diena 2018” konkursā nominācijā – deju solo (12. klases audzēkņi un studenti).

Paldies Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas skolotājai Oksanai Jenkovai,par iniciatīvu talantīgo un sevi attīstīt gribošo jauniešu atbalstīšanā. 

27356391_1088823037927095_2917829727364716216_o

Apsveicam un lepojamies!

Annai Lūcijai Tauriņai 2. vieta Liepājas pilsētas ekonomikas olimpiādē, Alvīnai Jaremčukai 1. vieta Liepājas skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2018″. Alvīna izvirzīta uz Kurzemes novada konkursu 27.03. Liepājā. Paldies audzēkņiem par dalību olimpiādēs un konkursos!

DWFExXTW0AEHzzk

 

Paldies audzēkņiem un darbu vadītājām par piedalīšanos Liepājas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

20. februārī O.Kalpaka Liepājas 15. vsk. savus ZPD darbus Liepājas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē prezentē: Ariana Mickeviča (12.B), Marta Dobele (12.B), Anatolijs Gorbalis (12.K), darba vadītājas O.Jenkova, I.Grundmane, S.Kuprjašova.

Pateicība par atbalstu skolas saimnieciskajā darbā!

DWpE58fXcAA5o3e

05.03.2018. tikšanās ar Aleksandru Daumi

Tikšanās Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā ar Aleksi Daumi, kurš droši apgalvo: “Par vīrieti nepiedzimst – par vīrieti kļūst.”
Uzmanīgi klausījās harizmātisko, atraktīvo, pārliecinošo stāstījumu 50 audzēkņi un visi klašu audzinātāji.

Apsveicam un lepojamies!

20. februārī O.Kalpaka Liepājas 15. vsk. savus ZPD darbus Liepājas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē prezentēja un ieguva pateicības rakstus Ariana Mickeviča (12.B), Marta Dobele (12.B), Anatolijs Gorbalis (12.K), darba vadītājas O.Jenkova, I.Grundmane, S. Kuprjašova.

Projektu prezentācijas diena-08.03.2018.

Šogad Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā projektus izstrādāja vairāku dienu garumā trīs klases – 7.-9., 10.b un 11.b . Vidusskolas klases kopā ar skolotāju A. Burkevicu katru nedēļu vienu mācību stundas garumā apguva gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, prasmes projektu izstrādē.

7.-9. un 11 b klases ar audzinātājām M.Ķudi un M.Oškāju vienojās par kopīga projekta izstrādi “Vakarskola-mana skola”, kura ietvaros izstrādāja jautājumus tikšanās reizēm klātienē un neklātienē (e-intervijas) gan ar esošajiem audzēkņiem, gan absolventiem, apkopoja intervijas, veiksmes stāstus, pētīja esejas , kuras audzēkņi rakstījuši par vakarskolu.

Projektu prezentēšana 2018

10.b klases un audzinātājas Ļ.Spiridonovas pamatideja bija iepazīt dažādas profesijas, izvēloties savu sapņu profesiju, audzēkņi prezentēja mācību iestādes, kur var mācīties , lai iegūtu minēto profesiju, kā arī nepieciešamās darba prasmes konkrētajai profesijai.

Paldies audzēkņiem un klases audzinātājām par paveikto darbu un lielisko sadarbību vienota mērķa sasniegšanā.

Direktores vietniece izglītības jomā Inga Ekuze

Metodiskā diena 12.03.2018. un tās izvērtējums

Metodiskajā dienā piedalījās 16 skolotāji. Strādājām divos kabinetos un katrs skolotājs noklausījās trīs kolēģu sniegumu. Pēc darba grupās sanācām kopā un izvērtējām dzirdēto informāciju. Izskanēja pateicības vārdi kolēģiem par drosmi dalīties ar savu pieredzi, par redzētā un dzirdētā iespēju izmantošanu, pielāgošanu citos mācību priekšmetos.

Šogad ar savu pieredzi dalījās sekojoši skolotāji:

 1. Šēnere – “Jēgpilnas starppriekšmetu stundas realizācija”.
 2. Matvejeva “Pilsoniskās audzināšanas tēma-“Baltā galdauta ” diena”
 3. Birziņa- “Pārbaudes darbu veidošana svešvalodās, arī izmantojot dažādas vietnes Internetā”
 4. Zara – “Darbs ar tekstu (dažādas formas)
 5. Grīnberga – “Classflow lietošanu mācību procesā”
 6. Dzintare “Skolotāja pratība un jaunā izglītības satura ieviešana: iespējas un izaicinājumi?”

BeFunky Collage (1)

Dažas atziņas no kolēģiem;

 • Vienu mācību materiālu var izmantot daudzveidīgi;
 • Nākotnē nepieciešams strādāt jēgpilni un dziļumā;
 • Katram skolotājam ir iespēja izvēlēties strādāt ar sev pieņemamāko platformu;
 • Jāmaina darba formas, pielāgojot mūsdienu jauniešu attīstības īpatnībām.

Paldies kolēģiem par iespēju pilnveidoties sadarbībā un gūt jaunas ierosmes turpmākajam darbam!

Direktores vietniece izglītības jomā Inga Ekuze

Pateicība Margarita

Apsveicam un lepojamies!

23.martā Liepājās Universitātē notika Kurzemes reģiona 9. skolēnu ZPD konference. Konferences atklāšanā skolēnus uzrunāja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, bet savu veiksmes stāstu vēstīja Liepājas SEZ Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs Gatis Ginters.

Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola iepazīstināja skolēnus ar universitātes piedāvātajām studiju iespējām, iedrošināja un motivēja neapstāties, bet turpināt mācības augstskolā.   Ieva Ozola atzīmēja, ka šogad skolēni pētniecības darbiem ir izvēlējušies aktuālus tematus, kas saistīti ar reģiona, pilsētas, dzimtās vietas tematiku.

Konferencē skolu pārstāvēja trīs 12. klašu audzēkņi – Marta Dobele (kultoroloģija), darba vadītāja I. Grundmane, Anatolijs Gorbalis (cittautu valodniecība-krievu valoda), darba vadītāja S.Kuprjašova un Ariana Mickeviča (pedagoģija), darba vadītāja O.Jenkova.

LiepU

O.Jenkova: “ Gaisotne bija pozitīva, apkārt valdīja neliels satraukums. Aizstāvēt savu pētījumu nav viegli: jāpārvalda prezentēšanas māksla, jāprot ieinteresēt, rosināt uz jautājumu uzdošanu. Mūsu audzekņi vienojās viedoklī, ka pēc skolas posma O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā, tas nebija tik grūti, jo viss notika pēc ierastas shēmas.“

Marta un Anatolijs ieguva atzinības rakstus, Ariana ieguva 3.vietu un tika izvirzīta uz Valsts 42. konferenci! Apsveicam!

S.Buce

BeFunky Collage_ml

Apsveicam un lepojamies!

ALVĪNAI JAREMČUKAI 1. pakāpes DIPLOMS skolēnu skatuves runas konkursā Kurzemē sk. M. Oškāja.

29064494_706980229692521_6433934477300873389_o

Viesos NATO karavīri

28.03. Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā viesojās NATO karavīri no Ādažiem un Lielvārdes un pārstāve no LR Aizsardzības ministrijas, un pastāstīja par savu misiju Baltijas valstīs: “Kā mēs sargājam Latviju”. Tikšanās noslēgumā skolai tika uzdāvināta grāmata- Ē. Jēkabsons “Neatkarības kara stāsti 1918.-1920.” ar Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa parakstu.

12. B klases mācību ekskursijas

09.04.2018. mācību ekskursija uz BLUE SHOCK RACE

12b

Šodien 12.b klases audzēkņi un angļu valodas skolotāja Ineta Birziņa devās mācību ekskursijā uz BLUE SHOCK RACE uzzināt par privātā biznesa uzsākšanas iespējām mūsu pilsētā. Mūs viesmīlīgi uzņēma pats BLUE SHOCK RACE dibinātājs Artis Daugins! Superīga pieredze jauniešiem!!! Paldies jūsu lieliskajai komandai! Iesakām apmeklēt šo vietu, lai sastaptos ar virtuālo realitāti un piedzīvotu vēl nepieredzētas sajūtas!!!
Sk. Ineta Birziņa

17.04.2018. mācību ekskursija  uz Liepājas Universitāti

30739268_431419103965142_4589563951850717184_o

17.04. angļu valodas skolotāja Ineta Birziņa kopā ar 12.b klasi devās uz Liepājas Universitāti, lai uzzinātu par studiju iespējām tepat Liepājā. Viņus laipni uzņēma LiepU sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, kura pastāstīja par plašajām studiju programmu izvēlēm.
P.S. Fotogrāfijā 12.B klase  iemēģinām LiepU senāta padomes telpu.

25.04.2018. mācību ekskursija uz Liepājas Valsts policiju

31353760_434241037016282_8922465189282971648_o

 

Viesi no Klaipēdas Pieaugušo ģimnāzijas

Draudzība ar Klaipēdas pieaugušo ģimnāziju (Klaipedos suaugusiyuy gimnazijos) turpinās jau 10 gadu garumā.

IMG-20180425-WA0000

Foto: Viesos Klaipēdas pieaugušo ģimnāzija.

25.aprīlī jauna tikšanās šoreiz notika mūsu skolā. Dalījāmies ar kolēģiem paveiktajā un jutāmies pagodināti, ka kaimiņvalsts kolēģi  atzina, ka viņi daudz var no mums mācīties. Klaipēdas pieaugušo ģimnāzija arī strādā no 9.00 līdz 20.55. Tagad skolā ir jauna direktore – Daina Križinauskaite, kura ar 15 kolēģiem un 8 audzēkņiem visu dienu kopā ar mūsu skolas skolotājiem un audzēkņiem darbojās radošās dienas nodarbībās. Klaipēdas skolas direktori un  lietuviešu kolēģus interesēja mūsu tālmācības sistēma un darbs, kā arī audzēkņu motivācija mācībām.

31253067_722298891493988_555140826703855616_o

Foto: skolu direktores pie Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas karoga.

Mēs varam lepoties ar 12.klašu zinātniski pētniecisko darbu  rezultātiem, bet Klaipēdas pieaugušo ģimnāzija neraksta Zinātniski pētnie-cisko darbu un tas viņu audzēkņiem liekas kaut kas ļoti grūts.

Radošā diena 25.04.2018.

Katru gadu aprīlī Liepājas vakara  (maiņu) vidusskolā tiek organizēta Radošā diena, šoreiz 25.04.2018. Audzēkņi mācās citādāk. Šī gada  moto “Vienkārši par sarežģīto”. Skolotāji izstrādāja katrai klašu grupai savas darba lapas, jo tematika katrai klasei bija savādāka. Piedaloties aktivitātēs, visi audzēkņi varēja nopelnīt vērtējumus “grūtajos” mācību priekšmetos.

7.-10. klašu darbošanās mērķis mērķis bija padziļināti izprast mācību priekšmetu sasaisti ar konkrētām profesijām, tādējādi paaugstinot savu motivāciju mācīties. Nodarbības nosaukums “Mācību priekšmetu sasaiste ar profesiju pasauli”. Tika izpētīti tādu mācību priekšmetu kā bioloģija, latviešu valoda, psiholoģija, vizuālā māksla, ķīmija, angļu valoda nozīme un lietderības. Nodarbības vadīja karjeras konsultantes Ļ. Spiridonova un M. Ķude. 11. klašu audzēkņiem tika piedāvāta darbošanās divās grupās. Skolotāji, strādājot metodiskajās komisijās, meklēja saskares punktus 11. klasē mācāmajās tēmās. Audzēkņiem dažādu stilu modi demonstrēja paši skolotāji.

Tika izveidotas divas darba grupas:

 1. “Ieskats modes pasaulē”, kur sasaistīti tādi mācību priekšmeti kā angļu valoda, latviešu valoda, krievu valoda, vēsture, vizuālā māksla, kulturoloģija.
 2. “Fizikālie procesi dzīvības pastāvēšanai”,- ekonomika, ģeogrāfija, matemātika.

radd1

12. klases audzēkņiem tika dota iespēja piedalīties nodarbībā, kur tika veikti 7 praktiski eksperimenti, izmantojot sadzīvē lietojamas preces, piemēram, olas, milti, etiķis utt. Eksperimentu rezultātā audzēkņi ieguva izpratni par tādu mācību priekšmetu kā ķīmijas, bioloģijas un fizikas zināšanu  nozīmi ikdienas dzīvē.

radd2
Noslēgumā visas klases piedalījās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas piedāvātajos eksperimentos, kā arī uzzināja informāciju par izglītības ieguves iespējām šajā mācību iestādē. Pēc nodarbībām audzēkņi un skolotāji izteica vērtējumu šis dienas lietderībai un efektivitātei.

radd3

Meistarklase „Skaistumkopšanas nozares profesijas” 

9. un 12. klases skolniecēm Liepājas Modes un Mākslas Studija kopā ar vizāžisti Madaru Lapiņu sarūpēja sievišķīgu, izglītojošu un mierpilnu pēcpusdienu.

Meistarklasē „Skaistumkopšanas nozares profesijas” stāstījām par vizāžista karjeras iespējām, ādas kopšanas pamatnosacījumiem un kā pareizi lietot kosmētiku, kas katrai ir piemērotākais.
31398284_1917198345020720_2439230726193807360_o
Brīnišķīgas pārvērtības piedzīvoja arī skolotāja Gunta Zara. 

9. maijs – Eiropas diena

9. maijam ir simboliska nozīme Eiropas vēsturē, jo šajā datumā 1950. gadā tika sperts pirmais solis pretī Eiropas Savienības izveidei, kas nodrošinājusi agrāk karojošu valstu mierīgu līdzāspastāvēšanu un izaugsmi. Tie ir svētki, ko visi eiropieši, tai skaitā arī mēs, atzīmē kā Eiropas dienu ar dažādiem pasākumiem, konkursiem par Eiropas Savienības tēmām.
Diskutē konferencē par to, “kas ir aktīvs Eiropas pilsonis”, pārbaudi erudīciju skolēnu konkursā “ES un Eiropas Savienība 2018”, piedalies Eiropas eksāmenā un svini koši!
http://www.eiropaskustiba.lvhttps://europa.eu/european-union/index_lv

32072634_730002790723598_6548038776487149568_o
Skolā: 9.maijā 9.-12.klašu audzēkņi Eiropas dienu atzīmēja sacensību garā, jo sacentās konkursā “Ko tu zini par Eiropu?”. Komandas centās atpazīt Eiropas vēsturiskos un dabas objektus, atcerējās bērnībā lasīto literāro darbu varoņus, kā arī atlika kartē kultūrvēsturiskos objektus. Vislabāk veicās komandai “MELone”, kura ieguva nomināciju “Eiropas eksperti”, savukārt puišu komanda “Anti Alnis” atpalika tikai par dažiem punktiem un tika nominēti kā”Lielie avantūristi”.

Pasākumu vadīja 12.B klases audzinātāja G.Zara, bet palīdzēja M. Ķude, M.Oškāja, Ļ.Spiridonova.

32235669_731021980621679_2357625076259487744_o

Citāda mūzikas stunda 8.-9. klases audzēkņiem 11.05.2018.

Šī mācību gada pēdējā mūzikas stunda, 8.-9. klases audzēkņiem kopā ar klases audzinātāju Margaritu Ķudi, notika Liepājas Universitātes Mūzikas terapijas Nordofa/ Robinsona virziena telpās skolotājas Līgas Enģeles vadībā. Audzēkņiem bija iespēja spēlēt sev tīkamākos mūzikas instrumentus, muzicēšanas mirklī paužot savas dusmas, mieru un draudzību. Tas radīja priekšstatu par mūzikas terapijas nozīmi sociālo komunikācijas spēju un emocionālo attiecību pilnveidošanā, ko pielieto terapeitiskiem un ārstnieciskiem nolūkiem.

32224765_731543850569492_6762720187041972224_o

Foto M.Ķude

Untitled1

Comments are closed.