Projekti un ZPD

2018./2019. mācību gada projekti un ZPD

12.klasēm ZPD notiek  17.01.2019. pl.17.00

zpd_projektu dienas

Zinātniski pētniecisko darbu tēmas 2018./2019. m. g.

Skat. 2018./2019. m. g. zinātniski pētniecisko darbu tēmu sarakstu.

Zinātniski pētniecisko darbu vadlīnijas skat. dokumentu.

Precizēta ZPD kārtība

 

 

2016./2017. mācību gada projekti un ZPD

Skat. rīkojumu: Rīkojums par projektu un ZPD (zinātniski pētnieciskā darba) dienu noteikšanu.

2016./2017. mācību gada projekti

Skat. dokumentu: Zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība 2016./2017.m.g. 

2016./2017. mācību gada projektu tēmas:

Klase Audzinātājs Projekta nosaukums
7.-9. A.BurkevicaG.Zara Fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīves veida sastāvdaļa
10.b M.Oškāja Vēstures kabineta labiekārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām.
11.b G.Zara/M.Ķude Valentīndiena Liepājas vakara(maiņu) vidusskolā

2017. gada projekta dienu norišu efektivitātes un kvalitātes izvērtējums 7-11. klašu audzinātāju redzējumā skat. projekta izvērtējumu.

Klase / audzinātāja Projekta veiksmes
7.-9.    Gunta Zara, Aija Burkevica 1. Iepazīšanās ar cilvēku, Liepājas sporta  leģendu, Māri Šveiduku, viņa viedokli par to, kas ir veselīgs dzīvesveids, kāda loma tajā ir fiziskajām aktivitātēm.2. Saņemt praktiskus padomus un ieteikumus, kā veikt dažādus vingrinājumus mājas apstākļos.3. Pašiem izmēģināt dažādus trenažierus.
10.b  Meldra Oškāja 1. Audzēkņu vēlmju un viedokļu par kabineta iekārtojumu diskusija.2. Sadarbošanās klases kolektīvā.3. Īstenojot projektu, audzēkņi uzzināja, kādas ir reālas izmaksas mūsdienīga mācību kabineta iekārtošanai
11.b     Gunta Zara 1. Veiksmīgi novadīts pasākums.2. Projekta īstenošanā tika iesaistīti gandrīz visi 11.b klases audzēkņi.3. Iegūtas jaunas komunikatīvās prasmes kopīga mērķa īstenošanai.4. Jaunie audzēkņi vieglāk iekļāvās klases kolektīvā.5. Klases audzinātāja šajā reizē bija nevis organizatore-darītāja, bet patiešām konsultante.6. Pēc projekta īstenošanas katrs audzēknis izanalizēja ne tikai klases kolektīva paveikto, bet arī savu lomu projektā(dažam nācās nopietni pārdomāt savu attieksmi).

2015./2016. mācību gada projekti

2015./2016. mācību gada projektu tēmas:

Klase Audzinātājs Projekta nosaukums
7.-9. A.BurkevicaI.Reinfelde Mans karjeras prasmju potfolio
10.b G.Zara Atver durvis uz tūrisma pasauli!
11.b I.Grundmane Laimīgās ķepiņas
Klase / audzinātāja Projekta veiksmes
7.-9.A.Burkevica 1.      Praktiski izprotami uzdevumi, iegūstamais rezultāts izmantojams reālajā dzīvē.
2. Atsevišķi audzēkņi, piemēram, N. Purviņš no 7. klases, ļoti apzinīgi apmeklēja visus projekta ietvaros notikušos pasākumus. Rezultātā bija iespēja labāk iepazīt šo audzēkni, vairāk komunicēt tieši ar viņu, kas priekšmeta stundās ne vienmēr ir iespējams.3.      Projektu realizējām kopīgi ar 9.b klasi, kas 7.-9. deva lielāku drošības sajūtu un, uzdevumu veicot kopīgi, padarīja to vieglāk izprotamu. Arī audzinātājām bija vieglāk strādāt kopā, dalot savā starpā pienākumus un grupējot audzēkņus.
11.B Ina Grundmane Savākto mantu nogādāšana dzīvnieku patversmē „Lauvas sirds”Ciemošanās dzīvnieku patversmē „Lauvas sirds”Pastaiga ar suņiem no dzīvnieku patversmes „Lauvas sirds”Fotografēšana un fotogrāfiju izgatavošanaPrezentācijas izveidošanaProjekta prezentēšana
9.b klaseIvetaReinfelde Daļai audzēkņu radās leilāka izpratne par izvēlēto profesiju, atbilstību izvēlētajai profesijai, izglītības izvēlē pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Audzēkņiem bija iespēja apkopot, izvērtēt un izanalizēt psiholoģijas stundās pildīto testu, uzdevumu rezultātus saistībā ar izvēlēto profesiju.
10.b/G.Zara Liela veiksme bija sadarbība ar konkrētu tūrisma biroju(“Mārītes”), jo tas ļāva iepazīt realitātē tūrisma biznesa “virtuvi”, pašiem izmēģināt dažādas lomas.Kopumā klases kolektīvs labprāt iesaistījās projektā. Interesantākais uzdevums bija simulācijas spēle “Gidi un tūristi”, kur iejutāmies gan gidu, gan tūristu lomās. Mans pozitīvais atklājums bija K.Meļķe, kura ļoti rūpīgi bija sagatavojusies gida lomai, savākusi daudz interesantu faktu, izvēlējusies vietas, kur fotografēties.

2014./2015. mācību gada projekti

2014./2015. gada projekta dienu norišu efektivitātes un kvalitātes izvērtējums 7-11.klašu audzinātāju redzējumā skat. projektu izvērtējumu.

2013./2014. mācību gada projekti

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā 2013./2014. mācību gadā projekta dienas notika 05.12.2013., 08.01.2014., 11.02.2014., 13.04.2014., 14.03.2014. Martā ir noslēdzies projektu izstrādes laiks. Šogad klases strādāja pie sekojošām tēmām:

Klase

Audzinātāja

Projekta tēma

9.b

I.Reinfelde

Sabiedriskais transports Liepājā

7.-8.

O.Jenkova

Lietderīga jauniešu brīvā laika pavadīšana Liepājā

10.a

A.Dzintare

Liepājas ezera dabas liegums

10.b

I.Birziņa

Swedbankas Liepājas filiāles dizaina izveide

11.a

B.Bolšteina

Labie darbi

11.b

M.Oškāja

Labie darbi

2013./2014. mācību gada projektu novērtējums

9.b

7.-8.

10.a

10.b

11.a

11.b

21,5

18,5

20,0

22,0

23,5

0,0

0,0

18,7

24,0

28,3

32,7

29,7

28,0

26,0

0,0

28,5

25,5

25,0

17,4

18,2

18,6

0,0

21,4

17,4

27,0

0,0

24,0

25,0

23,0

30,0

21,5

18,7

22,7

17,4

0,0

20,4

115,4

100,0

109,3

121,2

126,1

122,5

III vieta

I vieta

II vieta

Skolēnu darbi:

7-8.kl. klase

9.B klase

10.A  klase

10.B  klase

11.A klase

11.B klase

2012./2013. mācību gada projekti

Izvērtējot projekta prezentācijas, galarezultātus, projektu mapes, ir iegūti sekojoši rezultāti:

Klase Audzinātājs Projekta tēma Iegūtie punkti novērtējumā Iegūtā vieta
7.-8. I.Aleksejeva Ceriņi un citi košumkrūmi
9.b I.Jurika Skolas dārzenis un auglis
10.b S.Vītola Skolas tradīcijas un ārpusstundu darbs10 gadu griezumā 28 3.vieta
11.b I.Birziņa Skolas sasniegumi vēsturiskā aspektā 21 Pateicība
9.a I.Grundmane Koki kā apzaļumošanas elements 31 1.vieta
10.a I.Ekuze/A.Burkevica Skolas simbolikas izstrāde 28 3.vieta
11.a L.Lika Mācību ekskursijas Liepājā 29 2.vieta

 

Skolēnu darbi:

9.a klase

10.a klase

10.b klase

11.a klase

11.b klase

9. a klases projekts „Stāds savai skolai”

Liepājas vakara (maiņu) vsk. projektu dienās 9.A klase (audzinātāja Ina Grundmane) izvēlējās projekta tēmu „Koki kā apzaļumošanas elements”, jo ļoti vēlējāmies, lai mūsu pagalms kļūtu zaļāks un skaistāks. Šā projekta ietvaros skolas pagalmā iestādījām 5 kociņus: 3 bērzus, ozolu un kļavu, bet tas bija par maz plašajam skolas pagalmam.

Tad uzzinājām, ka ir iespēja piedalīties Stādu audzētāju biedrības sadarbībā ar žurnālu „Ilustrētā junioriem” rīkotajā konkursā „Stāds savai skolai”, kur kā balvas labākajiem projektiem bija iespēja iegūt savus izvēlētos stādus skolas pagalma apzaļumošanai. Šā gada 2. martā izstrādāto projektu pa pastu nosūtījām konkursam un jau 2. aprīlī saņēmām e-pastā apsveikumu, ka esam ieguvuši balvu (stādus no kokaudzētavas „Īve”) un uzaicinājumu piedalīties šā gada 5. maijā Stādu parādē – Siguldā. Starp citu konkursam bija iesniegti vairāk kā 70 darbi. Šā gada 7. maijā aizbraucām uz kokaudzētavu „Īve”, kuras darbinieki bija ļoti pretimnākoši – iepazīstināja mūs ar dažādām stādu šķirnēm un to kopšanu. Uz skolu atvedām savu iegūto balvu (15 tūju stādus). Bijām ļoti, ļoti laimīgi, ka varēsim mūsu mīļās skolas pagalmu padarīt krāšņāku… Tālāk 8. maijā sekoja stādīšana un zupas vārīšana. Vairāk informācijas par konkursu: www.staduparade.lv

 

 

Comments are closed.