2012./2013. m. g.

2012./2013. m. g. pasākumi

10. klases iesvētības 

 7.novembrī skolā norisinājās pasākums “FUKŠCĀĻI”- par godu 10.klašu audzēkņiem. Piedalījās visas 10.klases ar priekšnesumu, atjautības uzdevumu risināšanu un svinīgo zvērestu. Savus audzēkņus sveica skolotāji ar dziesmu “Cāļus skaita rudenī”. Ballīte izdevās!

Labāko skolas audzēkņu godināšana

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola organizē piektdien, 11.janvārī plkst.14.00 svinīgu  pieņemšanu pie direktores restorānā “Okars” Europa City Amrita  Hotel. Uz tikšanos tiek aicināti 11 paši labākie skolas audzēkņi, kuri 1.pusgadā mācījušies uz labām un teicamām sekmēm un guvuši uzvaras olimpiādēs. 10.klase: Kristīne Sevčuka, Ilva Limbaite, Vaida Kupše; 11.klase: Tatjana Jemeļjanova,Jūlija Momgaude, Rūta Zērvēna, Sanita Berezina: 12.klase: Zane Saldeniece, Anna Birze, Guna Timošenko, Artūrs Jankauskis. Pieņemšanā audzēkņi tiks godināti, saņemot īpašu skolas dāvanu un muzikālu apsveikumu.

1.rindā no kreisās uz labo:  Alla Matvejeva- direktore gatavojas pasniegt skolas pildspalvas zilā cerību krāsā; Guna Tinošenko/12.B/, Zane Saldeniece/12.A/. 2.rindā no kreisās uz labo: Santa Cicene- audzēkņu līdzpārvaldes prezidente/11.b/, Sanita Berezina /11.L/

Liepājas vakara  (maiņu) vidusskolā ir tradīcija sumināt labākos audzēkņus. Skolas direktore Alla Matvejeva sacīja: “Mācīties vakarskolā gudrības un vēl arī strādāt, rūpēties par ģimeni nebūt nav viegli. Tāpēc ir svarīgi, ka varam pamudināt savus skolēnus turpināt gūt sekmes mācībās.” Uz pieņemšanu pie direktores bija aicināti septiņpadsmit skolēnu. Par labām un teicamām sekmēm godināja Gitu Novadu, Gunu Timošenko, Santu Beitmani, Dagni Laumani, Zani Ozolu, Lailu Kapteini, Ilvu Štrausu. Audzēkni Dāvidu Oļševski uzslavēja ne tikai par labām un teicamām sekmēm, bet arī par labiem sasniegumiem skolas latviešu valodas olimpiādē un aktīvu dalību skolas avīzē. Labas angļu valodas zināšanas, piedaloties olimpiādē un tulkošanas konkursā, parādīja Agija Blumberga, Liene Āreniece, Violeta Siliņa un Niklāvs Sekačs. Klāvs Līdums savukārt piedalījās pilsētas vācu valodas daiļlasīšanas konkursā. Ne tikai labi mācās, bet arī aktīvi piedalās ārpusstundu darbā Annija Kozika, Artūrs Rombaks, Agnese Liene Ozola un Līga Briede. Daina Meistere, “Kurzemes Vārds” 16.01.2012 atpakaļ uz augšu

Skolotājas sveic savus audzēkņus mīlestības dienā

Liepājas dzimšanas dienā esam sadevušies rokās

AS “Grindeks” fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam” laureātu salidojums
Liepājas vakara (maiņu) vidusskola piedalījās AS “Grindeks” fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam” laureātu salidojumā, kuru rīkoja Liepājas A.Puškina 2. vidusskola 5.aprīlī. Foto:

  1. Direktore Alla Matvejeva saņem Grindeks sertifikātu.
  2. 10.a klases audzēknes piedalās salidojuma noslēguma konferencē Ilva Limbaite, Kristīne Sevčuka.

Tēju pie direktores

29.maijā visā Latvijā un arī mūsu skolā notika lasīšanas 15 minūtes. Nejaušas, bet patīkamas sagadīšanās rezultātā skolā 29.maijs bija APU noteikumu uzvarētāju balvu saņemšanas diena. 10.a klases audzēkņi un skolas līdzpārvaldes aktīvisti brauca ekskursijā uz Sinevillu, un skolā uz “Tēju pie direktores ” bija aicināti 11.L klases audzēkņi. Lasīšanas process noritēja gan brauciena laikā, gan direktores kabinetā.

Pēdējais zvans

Liepājas vakara /maiņu/vidusskolā 9. un 12.klašu audzēkņiem izskanējis Pēdējais zvans. 6 audzēkņi saņēma Gada klases labākā audzēkņa diplomu un 15 audzēkņi saņēma atzinības rakstus par APU uzvedības noteikumu ievērošanu un  aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē. Dāvidam Oļševskim tika pat trīs raksti. APSVEICAM!

 Audzēkņu Līdzpārvaldē skolotājas Aija Dzintares vadībā visaktīvāk darbojas: Santa Cicene /11.b. Krista Smirnova /11.b/ Artūrs Jaunkauskis /12.b/ Kitija Einberga /10.b/ Dāvids Oļševskis /12.a/ Elīna Teivāne /12.a/ Kristīne Gunika /10.b/ 1.Pateicības raksts Artūram Jankauskim /12.a/- pārstāv skolu Liepājas Skolēnu Domē 2. Atzinības rakstu skolai ieguva Santa Cicene /11.b/, uzņemot filmu par skolu.

Comments are closed.