2013./2014. m. g.

2013./2014. m. g. pasākumi

 Liepas stādīšana skolas pagalmā

Šodien (03.09.2013.) skolas pagalmā 12.B klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Solvitu Vītolu, skolas vadības: Ingas Ekuzes, Baibas Bolšteinas, Allas Matvejevas un Vija Būčiņas uzraudzībā iestādīja Liepājas pilsētas Domes 1.septembra dāvanu – Liepājas simbolu- liepu. Lai aug slaida, kupla un stipra!

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolai – 60!

20131018_SALIDOJUMS_0710

18. oktobrī esošie un pensionētie skolotāji, tehniskie darbinieki, audzēkņi, kuri mācās un absolventi pulcējāmies Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē atzīmēt skolas 60 gadu jubileju, lai uz brīdi pieskartos Laikam, atceroties svarīgākos brīžus skolas dzīvē un izjūtas, kas saistās vai reiz saistījās ar mūsu Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolu. Videostāstos dzirdējām pensionēto skolotāju atmiņas. Savās izjūtās dalījās direktore Alla Matvejeva, skolas audzēkņi, kā arī absolventi. Pirmo reiz svinīgi tika ienests skolas karogs, uz kura attēlota pūce – mūsu skolas simbols. Tās autors ir skolas absolvents Pēteris Upacers. Daudz sirsnīgu vārdu un ziedu saņēmām no sveicējiem – Liepājas skolu direktoriem, Liepājas cietuma, pilsētas Domes, arodbiedrības, Liepājas Universitātes un Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem. Ar atzinības rakstiem tika apbalvoti labākie pedagogi. Izcilākie audzēkņi – absolventi un titula ”Gada skolotājs” ieguvējas saņēma skolas medaļas. Ziedi, mazas piemiņas veltes ar skolas simboliku tika visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un pasākuma viesiem. Muzikālus priekšnesumus sniedza skolotāja Inga Piterniece, ansambļi ”Gaismiņas” un “Ariozo”. Publikas lielu atsaucību izpelnījās deju grupa ”Rotaļa” Pasākumu vadīja mūsu skolas absolvente – Violeta Siliņa un 11. a klases audzēknis Mareks Ivanovskis. Svinību 2. daļā visi pulcējāmies skolas telpās Raiņa ielā. Liels bija kolēģu, skolotāju un audzēkņu atkalredzēšanās prieks. Viesiem bija iespēja aplūkot skolas muzeju. Vienojāmies kopīgā dziesmā, skolotāji un absolventi iededza sveces, izsakot novēlējumus skolas turpmākajiem gadiem. Pozitīvas emocijas, smaidi, smiekli un dejas līdz pat rīta gaismai… Paldies visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, audzēkņiem par ieguldīto darbu skolas jubilejas pasākuma organizēšanā! Paldies mūsu atbalstītājiem – veikalu tīklam ”Maxima”, dejugrupai ”Rotaļa”, vokālajiem ansambļiem ”Gaismiņas” un “Ariozo”!         Lai svētkos iegūtās pozitīvās emocijas un gandarījums mums visiem dod spēku un enerģiju darboties turpmāk un būt lepniem, ka esam piederīgi Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas saimei! A. Dzintare

Skolas karoga iesvētīšana

IMG_7461

IMG_7474 IMG_7515

Ar degošām svecītēm, sirsnīgām dziesmām un laba vēlējumiem  13.novembrī mūsu skolā notika svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai.

Šajā vakarā Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners iesvētīja skolas karogu. Apsveikuma vārdus teica  Zemessardzes 1.novada komandieris Jānis Gailis.

12.b klase bija izveidojusi prezentāciju un foto izstādi par Latviju. Aizdedzot svecīti , katras klases  pārstāvji dalījās savās izjūtās, kas ir dzimtenes mīlestība. Skolas saimi uzrunāja direktore Alla Matvejeva .

Paldies visu klašu audzēkņiem, klases audzinātājām par kopīgi radīto svētku sajūtu Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā! Paldies skolotājām – Solvitai Vītolai par māksliniecisko noformējumu un  Ingai Piterniecei par ansambļa izpildītajām dziesmām! Paldies mūsu viesiem un pasākuma vadītājiem-Marekam Ivanovskim(11.a)un Elīnai Pumpurei(10.b)!

Skolotāja Aija Dzintare

Labāko audzēkņu apbalvošana (04.01.2014.)

IMG_0451IMG_0486IMG_0491

Pateicības par dalību olimpiādēs un konkursos: Intars Nīmanis, Alla Čižova, Romāns Dankovskis, Pjotrs Poļakovs, Kaspars Blūms, Līga Lagzdiņa, Klāvs Dīķis, Ilva Limbaite, AnarinaHaritonova, Daniels Petrovs, Andrejs Jegorovs, Eteri Kvačadze, Elvijs Vītols, Kristaps Šulcs, Rūdolfs Pliņģis, Jurijs Šabaļins, Oļegs Ivanovs, Vitālijs Šatovs.

Atzinības par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos: Kristīne Ševčuka, Jānis Matisons, AnarinaHaritonova, Agnese Trukšane, Krista Smirnova, Amanda Baikova. Diploms „Gada klases audzēknis” Anna Marija Meļņikova, Pjotrs Poļakovs, Kristīne Ševčuka, Jānis Matisons, Madara Klima, Natalja Haļina, Laura Gņebko, Kristaps Šulcs. Sudraba liecības: Emīls Balodis, Anna Marija Meļņikova, Danenbergsone Monta, Simona Daujate, Kristīne Ševčuka, Līga Lagzdiņa, Sanita Berezina

Pieņemšana pie direktores

IMG_0544

Jau trešo mācību gadu janvārī Liepājas vakara (maiņu)vidusskolas direktore A.Matvejeva sveic skolas labākos audzēkņus, rīkojot pieņemšanu pie direktores. Pieņemšana notiek viesnīcas „Amrita” restorānā „Oskars”. 31.01. svinīgā atmosfērā pulcējās tie, kuri mācībās uzrādījuši vislabākos rezultātus, kā arī pilsētas olimpiāžu uzvarētāji un audzēkņi, kuri ar saviem Zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalīsies pilsētas lasījumos. Audzēkņi labprāt dalījās pieredzē, kā labi mācīties un apņēmās neapstāties pie sasniegtā. Pasākums ir kļuvis par skolas tradīciju un labu motivāciju censties labi mācīties arī pārējiem audzēkņiem Skolā izstrādāta apbalvošanas kārtība, kura nosaka  kritērijus, kad audzēknis var saņemt diplomu, pateicību, atzinību, zelta vai sudraba liecību un kļūt par klases gada audzēkni. Pieņemšanā piedalījās arī Skolas padomes priekšsēdētāja Inga Krauze, kura ir bijusī „pagājušā gadsimta” skolas absolvente. Pašreiz viņas meita mācās 12.klasē. Uzaicinātas arī skolotājas :

  • Karjeras konsultante Solvita Vītola, jo viņas vadītā audzēkņu grupa konkursā „Uzņēmēja kaleidoskops „ieguva 1. vietu.
  • Krievu valodas skolotāja Svetlana Kuprjašova, kura sagatavoja audzēkņus krievu valodas pilsētas olimpiādei.
  • Audzēkņu līdzpārvaldes konsultante skolotāja Aija Dzintare, kura iesaistīja visu skolu gružu šķirošanas projektā, kā rezultātā tika iegūta 3.vieta pilsētā.

Gredzenu balle- 2014!

IMG_1006 6. aprīlī skolā notika tradicionālais pasākums –‘’Gredzenu balle- 2014 ! ‘’Šogad tā notika „taureņu ielenkumā”.11.-o klašu audzēkņi 12-iem dāvināja taureņus, lai viņi aizdomātos, ka dzīve nav tikai taisnvirziena, tajā ir gan prieks, gan skumjas, un, kā teicis I. Ziedonis :”Katrs savu laimes taureni izveidojiet paši!.” Divpadsmitie kā piederības apliecinājumu  savai skolai saņēma simboliskos  gredzenus ar skolas iniciāļiem un beigšanas gada skaitļiem. Sk. Meldra

Eiropas diena

IMG_7752

9. maijs- Eiropas diena tika atzīmēta arī mūsu skolā ar vairākām aktivitātēm. Skolas pagalmā iestādījām eglītes. Skolotājas Gunta Zara, Jana Leipciga un Aija Dzintare organizēja erudītu konkursu starp klašu grupām. Šajā dienā bija  iespēja nogaršot dažādu Eiropas valstu salātus un ar informātikas skolotāju Marinas Kazakevičas un Aijas Kupčas atbalstu nokārtot Eiropa eksāmenu tiešsaistē. Aktīvākie audzēkņi  un klases saņēma pateicības. Paldies skolotājām-Danutei Zilnovskai, Ingai Ekuzei, Inai Grundmanei, Lāsmai Šēnerei, Indrai Gudenai, Irinai Aleksejevai, Sanitai Pārpucei, kuras aktīvi iesaistījās komandu un klašu vērtēšanā! Paldies 11. a klasei par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā!

IMG_1121

Pēdējā zvana diena

IMG_1233

Skolā smaržoja ceriņi. Klašu kabinetos rosījās vienpadsmitie, bet  smaidi un ziedi devīto un divpadsmito audzēkņu rokās liecināja, ka  klāt pirmseksāmena brīdis- Pēdējā zvana diena kā atskaites punkts noietā mācību ceļa posmā un kā starta līnija pirms eksāmeniem. Tradicionāli Pēdējā zvana dienā pulcējāmies skolas pagalmā. Uzrunu teica direktore A. Matvejeva, bet  labākie audzēkņi saņēma pateicības par labām sekmēm un aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos. Audzēkņi teica labus vārdus un dāvāja ziedus skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, bet pasākuma nobeigumā debesīs aizlidoja krāsaini baloni -nākotnes cerības un sapņi. Lai izdodas!

Lasīšanas diena Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā

IMG_1427

„Es izlasīju tik daudz grāmatu… Tomēr kā visi autodidakti es nekad neesmu pārliecināta par to, ko tajās esmu sapratusi. Šķiet, var vienā dienā ar vienu skatienu aptvert zināšanu kopumu, itin kā no neredzamiem atzarojumiem piepeši rodas un savā starpā saaužas manis iepriekš lasītās grāmatas…. Grāmatas sižets pat bez drošiem padomdevējiem, kādus piešķir laba izglītība, tomēr apvelta ar spēju brīvi domāt tur, kur oficiālas runas novieto barjeras un liedz piedzīvojumu.”

 No Mjūrielas Barberī grāmatas „Eža elegance”.

Cik daudz pārdzīvojumu  spēj dot grāmatas! Lasīsim grāmatas!

   Latviešu valodas skolotāja Meldra Oškāja

 Mācību gada noslēguma apbalvošana

IMG_1555

Mācību gads ir noslēdzies. Audzēkņi ir pierādījuši savas spējas mācību darbā, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu lasījumos, dažādos konkursos un talantu skolās kā arī uzrādījuši augstus mācību sasniegumus ikdienas darbā. Kopīgā svinīgā brīdī lielu paldies par padarīto un sasniegto audzēkņiem saka skolas vadība un skolotāju kolektīvs, pasniedzot jauniešiem pateicības par aktīvu dalību skolas ārpusstundu darbā un dalību konkursos un olimpiādēs, atzinības par sasniegumiem konkursos un olimpiādēs , diplomus par labām un teicamām sekmēm un augstiem sasniegumiem konkursos un olimpiādēs. Jau otro gadu skola ir iesaistījusies projektā “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” un tā ietvaros klase kopā ar audzinātāju nominē “Gada klases audzēkni”, kurš ir aktīvākais, apzinīgākais un ar visaugstākajiem mācību sasniegumiem. 2. semestrī šo nomināciju un medaļu saņēma 9 audzēkņi. Par sasniegumiem ikdienas mācību darbā šogad tika pasniegtas 14 sudraba liecības un 5 zelta liecības. Sudraba liecību īpašnieki uzrādījuši sekmes 6,8- 7,7 ballēm, savukārt zelta liecības tika pasniegtas audzēkņiem, kuru mācību rezultāti bija augstāki par 7,8 ballēm. Šie audzēkņi saņēma arī veicināšanas balvas. Īpaši gribam uzteikt un pateikt paldies zelta liecību saņēmējiem. PALDIES – mums bija īpašs prieks ar jums strādāt.

Lai visiem mums saulaina un vitamīniem bagāta vasara!

Comments are closed.