2014./2015. m. g.

2014./2015. m. g. pasākumi

1. septembris

1.septembrī mūsu skolas audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki  pulkst. 16.00 pulcējās skolas pagalmā, lai svinīgā noskaņojumā iesāktu jauno 2014./2015. mācību gadu. Visus uzrunāja skolas direktore Alla Matvejeva, bet direktores vietniece mācību darbā Inga Ekuze iepazīstināja ar skolotājiem.

4.septembrī tālmācības audzēkņiem un skolotājiem notika konference, kurā tālmācības audzēkņiem bija iespēja uzzināt par mācību norisi e- vidē un klātienē iepazīt priekšmetu skolotājus.

Atliek novēlēt visiem pacietību, gudrību un spēku realizēt savas ieceres jaunajā mācību gadā!

18785

Videomateriāls “Lasīt ir stilīgi” dienas ietvaros

lasit22. gadsimta skolotāji

DSCF4886

Karjeras nedēļa

Šonedēļ piecpadsmit Latvijas pilsētās un novados, arī Liepājā, norisinās Karjeras nedēļa. No 13. līdz 17. oktobrim Liepājas skolēni aicināti piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos, kas šogad notiek ar devīzi “Iekāp karjeras kurpēs!”

Arī mūsu skolā notiek dažādas aktivitātes un audzēkņi aktīvi iesaistās pilsētas organizētajos pasākumos.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā Liepājas Jauniešu mājā, skolas komanda prezentēja LOĢISTIKAS speciālista kurpi, atklājot profesijas specifiku.

karjera

karjera1

Mūsu skolas komandu pārstāvēja 12. A klases audzēknes- Līga Lagzdiņa, Maruta Muceniece un  no 12. B klases Annija Stoņus un Jānis Matisons.

Vēstures nedēļa

IMG_3005

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu,mūsu skolā no 10.11.-14.11 notika vēstures nedēļa. 6. kabinetā varēja aplūkot izstādi ”Latvijas stāsts senās fotogrāfijās un lietās.” Savukārt 2. stāva gaitenī bija izvietotas ziedu un augu kompozīcijas- veltījumi Latvijai, kā arī audzēkņu un skolotāju fotoizstāde ”Es mīlu Latviju”.11.11.notika apvienotā vēstures un latviešu valodas stunda 12. b klasē ”Manas Latvijas stāsts”. Stundu vadīja skolotājas Meldra Oškāja un Jana Leipciga. Lāčplēša dienā rīta maiņas audzēkņi pulcējās uz svinīgo pasākumu, kur dzeju lasīja 9.a klases audzēkņi, bet dziedāja skolas ansamblis skolotājas Ingas Piternieces vadībā. Tradicionāli, kā katru Lāčplēša dienu, arī šogad 11.klases, 9. a klase un audzēkņu līdzpārvalde kopā ar skolotājiem devās Lāpu gājienā uz Ziemeļu kapiem, bet 12.11. vakara klašu audzēkņi pulcējās 2. stāvā, lai pasākumā godinātu Latviju svētkos. Paldies skolotājiem un audzēkņiem, kuri iesaistījās svētku organizēšanā! Paldies par sirsnību un kopības sajūtu! „Tās ir manas un Tavas pēdas, Tas ir sauciens uz mājām. Tā ir vieta uz kuru, ja vajadzētu, Es aizietu kājām.” (M.  Kalniņa.)

Skolotāja Aija Dzintare

Ģimenes diena

Piektdien, 21.novembrī skolā notika tradicionālā Ģimenes diena.

Ģimenes dienas ietvaros notika Skolas padomes sēde un vecāku sapulce. Uz sapulci tika ielūgti pamatskolas un pusaudžu vecāki, kā arī paši pieaugušie audzēkņi. Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēja Daigu Faksi / 11.B klases audzēknes Laines Fakses mamma/. Skolas direktore Alla Matvejeva vecākus iepazīstināja ar skolas darba specifiku, īpašajiem piedāvājumiem un skolas vīziju, bet direktores vietniece Baiba Bolšteina- ar apbalvojumu sistēmu un naudas balvu iegūšanas iespējām. Skolas medicīnas māsa Ieva Zirne iepazīstināja ar atkarības vielu profilakses iespējām.

Noslēgumā skolas muzeja vadītāja Meldra Oškāja ar gandarījumu parādīja muzeja ekspozīcijas.

IMG_3055

Ziemassvētki skolā

19. decembrī, skanot Ziemassvētku mūzikai un spoži spīdot svecītēm 12.klašu jauniešu rokās, pulcējāmies  1. mācību pusgada noslēguma pasākumā, kurā tika apsveikti skolas labākie audzēkņi. Suminājām tos, kuri saņēma zelta un sudraba liecības, tātad mācās mūsu skolā vislabāk, kā arī tos, kuri saņēma  atzinības par sasniegumiem konkursos un olimpiādēs un pateicības par  sabiedrisko aktivitāti klasē un ārpusstundu pasākumos. Tika  nosaukti gada audzēkņi, kurus izvirzīja klases un audzinātājas. Skolas direktore A.Matvejeva  pateicās arī čaklākajiem skolotājiem. Zelta un sudraba liecību saņēmējiem dāvanas bija sarūpējusi  a/s ”Liepājas Papīrs” , bet gada audzēkņus turpmāk varēsim  pazīt pēc piespraustās nozīmītes ar skolas simbolu- pūcītes attēlu. Audzēkņu līdzpārvaldes /pašpārvaldes pārstāvji klasēm izsniedza pateicības par piedalīšanos skolas telpu rotāšanā Ziemassvētku noskaņās un kompozīciju konkursā  Latvijas  dzimšanas dienas nedēļā. Pirmssvētku  noskaņu radīja 12. klašu runātās dzejas rindas un dziesmas skolas ansambļa izpildījumā. Pēc liecību saņemšanas varēja nokļūt ”Masku ballē”, kur zem maskām paslēpušies un grūti  atpazīstami bija gan audzēkņi, gan skolotāji. Žūrijas novērtēti, interesantāko un labāko masku autori  saņēma diplomus, bet visiem kopīgi bija iespēja nobaudīt  SIA „Maxima” Latvija dāvātās kūkas. Paldies visiem organizatoriem, dalībniekiem un atbalstītājiem par jauko pasākumu! Lai ar jaunām un priecīgām domām, apņemšanos un darītprieku  ieejam Jaunajā gadā!

Skolotāja Aija Dzintare

IMG_3096

Pieņemšana pie direktores

Pagājušā gada nogalē- 30.decembrī viesnīcas Hotel Europa City Amrita restorāna zālē skolas direktore Alla Matvejeva uzaicināja uz pieņemšanu 11 audzēkņus, kuri tika nominēti par Gada klases audzēkņiem. To vidū bija zelta un sudraba liecību īpašnieki, kā arī skolas vārda popularizētāji ar saviem sasniegumiem olimpiādēs. Pieņemšanā piedalījās skolas pedagoģiskais kolektīvs.

IMG_3211

IMG_3207

Mācību ekskursija  uz „Nacionāli Bruņotiem spēkiem”

12. februārī Ēnu dienas ietvaros 7./8. , 9. B, 9.A,  10.B klases devās mācību ekskursijā uz “Nacionāli Bruņotajiem spēkiem”, apmeklēja militāro kuģi “Virsaiti”.

 Mīlas dzejas pēcpusdiena

13. februārī 14. kabinetā Valentīna dienas priekšvakarā notika mīlas dzejas lasījumi. Mūsu skolas audzēkņi  lasīja dzeju latviešu, krievu, vācu un angļu valodā. Klausījāmies Raiņa, Aspazijas, O.Vācieša , J.Gētes dzeju, kā arī Šekspīra un  krievu literatūras-20. gs. zelta laikmeta  daiļradi.

Skolas bibliotekāre N.Pirgača iepazīstināja ar mīlas dzejas izstādi no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas krājumiem, bet pasākumu vadīja un dziesmas ģitāras muzikālā pavadījumā izpildīja Lauris Pelnēns(10.b) un Annija Stoņus (12.b).

Par telpas māksliniecisko noformējumu paldies jāsaka skolotājai Solvitai Vītolai, bet dzeju izvēlējās un audzēkņus piedalīties mudināja skolotājas- Ineta Birziņa, Solvita Vītola, Anita Cera, Meldra Oškāja, Inga Ekuze, Aija Dzintare, Oksana Jenkova.

Paldies vijolniekam Renātam Pocjus (10.b) par muzikālo priekšnesumu.

IMG_880112. klašu Gredzenu pasākums 12.03.2015.

„Reiz dzīvoja kāds Mazs Princis uz planētas, kas bija tik tikko lielāka par viņu pašu, un viņam bija vajadzīgs draugs..”

12. martā 12.-o klašu audzēkņi  un pedagogi kopā ar Antuāna de Sent –Ekziperī ”Mazo Princi” ceļoja pa planētām, meklējot savējo– īsto. Mazais Princis, pametis dzimto vietu, dodas  draudzības, cilvēcīguma un mīlas meklējumos, ceļojuma beigās, nokļūstot pieaugušo pasaulē, viņš atrada spēku atgriezties uz savu planētu, pie savas mīlestības.

Tā 12. klašu audzēkņi, pedagogi, ceļojot ar Mazo Princi, arī pārdomāja, kura planēta ir visjaukākā, kur dzīvot. Kura tad tā ir?

Sevi tiesāt ir daudz grūtāk nekā citus. Ja tev izdosies sevi novērtēt, tad tu patiesi būsi gudrais…

Ceļojuma laikā katrs varēja padomāt par sevi.

No katra jāprasa tas, ko katrs spēj pildīt…

Divpadsmito klašu audzēkņi ir pavisam tuvu kādam no savas  dzīves mērķiem. Šajā kopā sanākšanas brīdī – Gredzenu pasākumā visi nonāca pie kopīgām atziņām – nekur nav tik labi dzīvot kā  uz savas planētas, savās mājās!  Un otra atziņa : „Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams. ..Tev vienmēr jābūt atbildīgam par tiem, ko esi pieradinājis”.

Lai mums visiem pietiek izturības, atbalstīsim cits citu un tiksimies kopīgā, svinīgā brīdī- izlaidumā!

12. b klases audzinātāja Meldra Oškāja

12A12B12K20150312_zetona_vakars_002

Citāda mācību diena ”Es tevi, izdzīvoju Liepāja”

13.03.Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā notika citāda mācību diena ”Es tevi, izdzīvoju Liepāja”, kurā 7.-11. klašu audzēkņi prezentēja mācību gada laikā izstrādātos projektus, kas lielākoties, ņemot vērā Liepājas jubileju, bija saistītas ar mūsu pilsētu.

 12. a klases audzēkne Rita Maļina norunāja savu dzejoli ”Atzīšanās mīlestībā pilsētai”. Skolotāja Aija Burkevica lika aizdomāties par mūsu pilsētas savdabību un vēsturi. Ar galvenajām atziņām, strādājot pie ZPD tēmām, kas veltītas Liepājas vēstures izpētei-Liepājas ielu nosaukumiem un arhitektūrai, iepazīstināja 12. a klases audzēkne Kristīne Sevčuka un 12. a klases audzēkņa Ainara Birznieka darba vadītāja – skolotāja Gunta Zara.  Skolotāja Aija Dzintare lasīja fragmentus no audzēkņu radošajiem darbiem- veltījumiem mūsu pilsētai. Projektu skolotāja Inga Ekuze aicināja iesaistīties visus klātesošo prezentāciju izvērtēšanā. Ar Liepājas himnu ”Pilsētā, kurā piedzimst vējš” pacilājošā svētku noskaņojumā audzēkņi un skolotāji vēlēja pilsētai ilgu, attīstīties spējīgas un plaukstošas pilsētas mūžu. Daudz laimes Liepāja!

Projektu tēmas:

  • 9.a klase “Laikraksti Liepājā”
  • 7.-8. klase “Latvijas Bruņotie spēki”
  • 10.b klase “Narkotiku lietošanas izplatība sabiedrības vidū”
  • 10.b klase “Droša un nedroša vide”
  • 11.b klase Labo darbu nedēļa “No sirds uz sirdi”

Skolotāja Aija Dzintare

9.A klaseLiepājas vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamie un pedagogiRadošā darbnīca  „Kādas lietas stāsts”

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā 22. aprīlī notika skolas Radošajās darbnīcās, kuras organizēja un ieteica skolotāji. Vienā no tām „Kādas lietas stāsts” audzēkņi apmeklēja Liepājas muzeju, kur iepazinās ar izstādes ”Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs” ekspozīciju. Jaunieši atzina, ka bija interesanti uzzināt par senču, Liepājas tuvāko apkārtnes iedzīvotāju, dzīvesveidu, sadzīves un darba priekšmetiem, apģērbu, ikdienu un godu svinēšanu. Pēc izstādes apmeklējuma savas emocijas un uzzināto informāciju audzēkņi izmantos rakstot savu  radošo darbu „Kādas lietas stāsts”.  Skolotāja Aija Dzintare.

radosumadiena210.L klases audzēknes  Undīnes Raudas domas: Pasākums Citāda mācību diena, man šķiet, ļoti patīkama un izdevusies ideja. Šis pasākums dod iespēju skolniekiem sasaistīt mācību procesu ar kaut ko interesantu un papildus izglītojošu, pietam ārpus skolas. Man vislabāk patika pagrabstāvā izveidotā eksponātizstāde, tā bija ļoti tuva tā laika dzīvei,  ar visiem skaņas efektiem un, protams, ģidi, kura mācēja ļoti labi un interesanti pastāstīt par katru apskates vietu un objektu, tā nozīmi un pielietojumu.

Mīļš paldies jāsaka Liepājas muzeja darbiniekiem par izglītojošo ekskursiju, es labprāt ietu vēlreiz!!

radosumadiena1

Eiropas un Veselības diena

Mūsu skolā 7.maijā atzīmējām Eiropas dienu ar jaunu tradīciju. Naudas un veicināšanas balvas saņēma skolas Zelta un Sudraba liecību ieguvēji. Liepājas vakara(maiņu) vidusskolu beidzēju vidū ir daudz uzņēmīgu, jaunu cilvēku, kuri cenšas sasniegt dzīves nospraustos mērķus. Šādu veiksmes stāstu noklausījāmies arī šajā pasākumā, kur par sasniegto, savām interesēm un radošām izpausmēm pastāstīja skolas absolvente Ance Dinne, cerot, ka viņas aizrautība un enerģija mudinās darboties un neapstāties pie sasniegtā arī citus .

Pēc audzēkņu apbalvošanas skolas jaunieši un skolotāji devāmies uz pludmali, lai kustīgās un jautrās aktivitātēs ķertu jūras vēju un baudītu pavasara sauli pirms mācību gada noslēguma un eksāmeniem.

7maijs

Ceļojums uz Ventspili

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas labākie audzēkņi APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) projekta ietvaros no 10.l klases (audzinātāja Solvita Vītola) un 12.b klases (audzinātāja Meldra Oškāja) ieguva 1.pakāpes diplomus:,, Aktīvākā, uzņēmīgākā, atbildīgākā Gada klase”. Kā balvu klasēm tika piešķirta bezmaksas ekskursija uz Ventspils apskates objektiem.

Šī gada 12.maijā kopīgais brauciens īstenojās: uz Ventspils observatoriju ,IT Demo centru un Ventspils iespaidīgo  bibliotēku.

Observatorijā skatījāmies filmu „Ceļojums pa Saules sistēmu”, iepazinām  tuvākās un tālākas planētas, uzzinājām  par to eksistenci un izcelsmi.

Demo centrā iepazināmies ar  jaunākajiem tehnoloģijas  izgudrojumiem. Varējām izmēģināt tehnoloģijas pašiem, iedomājoties, ka esam uz Mēness, ka esam kosmonauti. Iespējas bija ļoti plašas un interesantas. Elpu aizraujoša ekskursija ar maniem, 12. b  klases biedriem un ar jautrajiem 10.l klases  audzēkņiem.

Apmeklējām  arī  Ventspils bibliotēku,  mani klasesbiedri izteicās ļoti pozitīvi:,,Šī jaukā pavasara diena tiešām bija izdevusies. Prieks par kopā pavadīto laiku ar klasesbiedriem un skolotājām, lai gan  mācību gads straujiem soļiem tuvojas beigām, mēs vēl vairāk satuvinājāmies. Visi apskates objekti,  kur mēs bijām, tiešām bija ļoti interesanti, un bija patīkami klausīties.”

„Tiešām no sirds prieks, kad bija iespēja uz Ventspili aizbraukt un pavadīt šo dienu ar savu “šūniņu”,”  izteicās Agnese.

Savukārt Paula teica:,, Katru reizi, kad aizbraucu uz Ventspili, ievēroju, ka tajā  ir daudz kas ,no kā Liepājai vajadzētu ņemt piemēru. Jaunā bibliotēkas ēka patiešām ir satriecoša, patīkami gaisīga. Kopumā uzskatu, ka ekskursija bija izdevusies.’’

Mēs visi bijām tik draudzīgi un atvērti, un kopīgais brauciens  paliks atmiņā ar savu pozitīvo attieksmi un atbalstu.

10.l un 12.b šīs ekskursijas ietvaros satuvinājās. Bija jauki pavadīta diena, smējāmies visu ceļu, braucām mājup, skatoties pēdējo Latvijas hokeja spēli .

Esam ļoti pateicīgi  skolas pedagogiem par motivācijas mērķi un to realizāciju.

10.l un 12.b klases  audzēkņu vārdā  vēlos pateikties visiem , kas bija ar mums šajā neaizmirstamajā , kopējā ceļojumā pirms noslēguma eksāmeniem.

12.klases abituriente Anarina Haritonova

Pēdējā zvana diena

15. maija vakarā 9., 12.klases un skolotāji tradicionāli pulcējās skolas pagalmā, lai uzklausītu uzmundrinājuma vārdus pirms eksāmeniem, kā arī audzēkņi pateiktos skolotājiem par ieguldīto darbu un pacietību. Skolas direktore pasniedza  skolas beidzējiem dāvanas no Liepājas teātra, kā arī pateicības un atzinības rakstus par sasniegumiem mācībās un aktīvu darbību ārpusstundu pasākumos. Atskanēja zvans, kas aicināja uz pēdējo mācību stundu klasēs, ko sagatavoja 7.-8.un 11. klašu audzēkņi.

Pavasara ziedu smarža, prieks par padarīto un satraukums par gaidāmajiem eksāmeniem. Mēs, skolotāji un pārējie skolas audzēkņi, turēsim īkšķus, lai jums veicas eksāmenos un tiksimies izlaidumā!

Skolotāja Aija Dzintare

Comments are closed.