2015./2016. m. g.

2015./2016. m. g. pasākumi

1_sept2015

 Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11. novembrī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājām A. Burkevicu, A. Dzintari, M. Oškāju, L. Šēneri un S. Vītolu piedalījās tradicionālajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, godinot Brīvības cīņu dalībniekus, kuri tālajā 1919.gadā izcīnīja Latvijas brīvību – uzvarēja Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.

 Pieņemšana pie direktores zelta un sudrabu liecību ieguvējiem 29. decembrī viesnīcā “EUROPA CITY”

Zelta liecības 2015./2016. m.g. 1. semestrī ieguvaLīga Māgure, Lolita Gricjus Monta Nikovska, Kaspars Ate, Monta Danenbergsone.

Sudraba liecības: Inese Alundere, Kaspars Šteinbergs, Artis Ozoliņš, Marta Dobele, Gunita Kudricka, Gitana Supe, Anatolijs Gorbalis, Ieva Dobele, Viktorija Grāvīte, Ingita Gūtmane, Jevgenija Psarjova, Undīne Rauda, Jānis Tožis, Egija Svečkare, Elīna Šternberga, Nora Jaure, Gunita Gulbe, Undīne Gūtmane, Aleksandrs Ļitviņenko, Aleksandra Artjomova.

Valentīndienas pasākums

Ēnu dienas  Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā

Ēnu diena 2016.gadā norisinājās 10.februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma, kuras laikā audzēkņi apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt audzēkņus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Mūsu skolā „ēnu” dienu pasākumi norisinājās no 8. februāra līdz 17. februārim, nedēļās garumā. Mācību ekskursijās skolas audzēkņu  no 11. B klases devās uz Liepājas mākslas un Dizaina vidusskolu, 9. klases  audzēkņi uz Sporta klubu „Lāčplēsis”, Liepājas muzeja nodarbībās piedalījās 7./8.klases,  10.B klases un 12. B klases audzēkņi. Bet neklātienes audzēkņi no 10. L, 11. L, 12.L, 10.K, 12.K  klases devās iepazīt Liepājas „Lielā Dzintara koncertzāli”. Mācību ekskursijām priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši „radošās darba” lapas ar mērķi, lai praktiski parādīt saistību starp mācību priekšmetiem, gan, lai rosinātu audzēkņus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.

Bet 11. februārī skolas audzēkņiem bija iespēja individuāli doties „ēnot” savu interesējošo profesijas pārstāvi, iepriekš piesakot „ēnojamam”. Šajā dienā  piedalījās 11. B, 12. B lases audzēkņi, bet viss aktīvāki „ēnot” individuāli devās 9. klases jaunieši.

Pēc „ēnu” nedēļās pasākumiem, audzēkņi kopā ar klases audzinātājiem tika aicināti izvērtēt „ēnu” dienu plusus un mīnusus. Kā „ēnu” dienas plusus audzēkņi minēja iespēju : „saprast, vai „ēnotā” profesija būs īstā sapņu profesija, „tuvāk iepazīties ar sev interesējošo profesiju”,  „bija arī iespējas uzdot daudz  jautājumu par dažādām profesijām. Bet kā „ēnu” dienu galveno mīnusi audzēkņi bija atzinuši bija maz laika, lai pieteiktos „ēnu” dienām caur „ēnu dienu” portāla. Skolas audzēkņi tika aicināti arī izteikt savus ieteikumi nākamās „ēnu” dienas organizēšanā un tie bija sekojoši: „Ēnu dienas būtu jāorganizē vairākas reizes gadā, lai varētu uzzināt daudz vairāk par dažādām mācību iestādēm”, „Jo vairāk būs šādu dienu, jo lielāka iespēja izvēlēties nākamo profesiju”, „Turpināt rīkot kopēju “ēnu” dienu apmeklējumu uz kādu iestādi, nevis individuāli”.

 „Ēnu” pasākumu nedēļa ir godam aizvadīta, liels paldies skolas audzēkņiem par piedalīšanos un priekšmetu skolotājiem par atsaucību, kopīgi pasākumus plānojot un darba lapas izstrādājot!

Veiksmi un izdošanos arī mums turpmāk vēlot,

Skolas karjeras konsultante Solvita Vītola

Grāmatas “Debess aiztur elpu” atvēršanas sarīkojums 

Ceturtdien, 3.martā, pulksten 17 Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 notika Andreja Miglas un Valda Rūmnieka jaunākās grāmatas “Debess aiztur elpu” atvēršanas sarīkojums.

Grāmatas atvēršanas sarīkojumā piedalījās viens no grāmatas autoriem – Andrejs Migla. Jaunā romāna “Debess aiztur elpu” fragmentus lasīja aktieri Jānis un Emīls Dreiblati, bet sarunu vadīja Normunds Kārkls.

Grāmatas autors stāstīja par personībām un interesantākajiem notikumiem Latvijā un Liepājā 1918. un 1919. gadā, kas arī romānā aprakstītais laika posms. Romāna ideja radusies tieši Liepājā, un pats stāsts ticis rakstīts divus gadus, vācot materiālus grāmatās, arhīvos, presē, bijušo kara lidotāju atmiņās.

Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās arī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas neklātienes klašu audzēkņi. Audzēkņi ar lielu interesi uzklausīja autora bagāto dzīves pieredzi, uzzināja vēsturiskus faktus un nianses, par ko mūsu vēstures grāmatas klusē.

vvar Miglu

2015./2016.m.g. projektu prezentācijas

IMG_9601

IMG_9605

 Žetonvakars 12. klašu audzēkņiem 01.04.2016.

IMG_5929

Paverieties visapkārt: cik svarīgi ir augstu vērtēt visu, kas jums ir! Cik svarīgi ir, no rīta pamostoties, nesākot domāt par darbu, mācībām vai ko citu, pateikties sev un saviem mīļajiem, ka tu esi un novēlēt jauku dienu. Ja katru cilvēku uzlūkosi kā varavīksni, tad tev līdzās cilvēki sāks zaigot visās krāsās.

 Mēs tik reti aizdomājamies  par to, kas mums ir dots: zeme zem kājām, debesis virs galvas un gaiss, ko mēs elpojam, un katru dienu mēs varam stiprināties ar skaidru ūdens malku.

Ūdens ir tas, kas visu nogludina, lai mums visiem pozitīvas sajūtas, saticība un mīlestība!

Zeme ir tā, kas mums dod stabilitāti. Būsim ar kājām uz zemes. Lai mums būtu noturība, pamatīgums un noteiktība!

Uguns mums dod enerģiju. Tā mums palīdzēs un dos dzīvesprieku. Lai iedvesma, prieks pavada mūs!

Gaiss mums dod vēlmi un ilgas tiekties, sasniegt kaut ko dzīvē, sapņot un sapņus piepildīt!

Sapņi piepildās. Sapņojiet! Ielaidiet sapņus savā dzīvē un jūsu dzīvi piepildīs tas, ko jūs vēlieties! Ar mīlestību un pateicību ejiet pasaulē, ar prieku iegūstiet dzīves pieredzi!

12. klases audzinātāja Meldra Oškāja

 Radošuma diena 13. aprīlī

Audzēkņu viedokļu apkopojums par Radošās dienas norisi 13.04.2016.

Radošuma pasākumi skolēnu skatījumā   ir interesanti, aizraujoši un  noderīgi. Skolēni ne tikai labi jūtās šajos pasākumos, bet  gūst arī vērtīgas atziņas  gan par  mācību procesu, gan par savstarpējām attiecībām, attieksmēm. Radošuma pasākumi padara skolas dzīvi vēl pievilcīgāku, interesantāku un draudzīgāku skolēniem. Vēlme piedalīties nākošajos radošuma pasākumos ir labākais apliecinājums tam, ka to organizācija noris veiksmīgi un skolēniem tie tiešām ir noderīgi un vajadzīgi.

Skolotāju viedokļu apkopojums par Radošās dienas norisi 13.04.2016.

Pavisam tika aptaujāti 12 skolotāji. Kā nozīmīgākos veikumus radošuma dienu pasākumā,  skolotāji min pasākuma norises plānošanu, materiālu, uzdevumu sagatavošanu,  lai nodrošinātu interesantas, izglītojošas aktivitātes visiem pasākumā iesaistītajiem skolēniem.

Saistībā ar radošuma dienas efektivitāti, skolotāji uzsver radošuma dienas pasākuma stiprās puses:

  • savādākas darba metodes;
  • iespēja audzēkņiem izjust kopības izjūtu, mācīties sadarboties, strādājot kopā grupu darbā;
  • interesanti, neparasti uzdevumi, kuri rada interesi skolēnos un paaugstina  skolēnu vēlmi iesaistīties pasākumā;
  • iespēja audzēkņiem iegūt vērtējumu;
  • arī pedagogiem ir iespēja izmēģināt ko jaunu, neparastu;
  • radošās un loģiskās domāšanas veicināšana;
  • skolēniem iespēja iegūt citu, pozitīvāku priekšstatu par eksaktajiem mācību priekšmetiem;
  • tiek veicināta draudzīgāka, uz savstarpējo sadarbību fokusēta skolas vide.

2015./2016. mācību gada noslēgums

31. maija pēcpusdienā skolas svinīgajā pasākumā godinājām un apbalvojām zelta un sudraba liecību ieguvējus, pateicāmies audzēkņiem par sabiedrisko aktivitāti un par panākumiem  pilsētā.

IMG_9796

IMG_9829

9. un 12. klašu izlaidums (12.06.2016.)

Ceļojums uz Briseli

Šā gada 25.jūnija rītā devāmies ceļā uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli. Ceļojums bija kā balva labākajiem konkursa „Kādu es redzu Latviju Eiropas Savienībā pēc 10 gadiem” dalībniekiem un skolotājiem, projektu Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā vadīja Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Aija Burkevica. No Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas uz Briseli devās 9.b klases absolvente Ieva Bojarčenko, 12.l klases audzēknis Arnolds Burkevics un skolotāja Iveta Reinfelde.

Ceļā uz Briseli ar autobusu braucām divas dienas, nakšņojām skaistā Polijas pilsētas Poznaņas viesnīcā (ar skatu uz kanālu). Ceļā uz Briseli šķērsojām vairākas valstis – Lietuvu, Poliju, Vāciju, Nīderlandi.

26.jūnija naktī (ap pulksten 1.00) iebraucām Briseles viesnīcā. 27.jūnijā no rīta bija ekskursija pa Briseles vecpilsētu. Ekskursiju vadīja gids, kurš stāstīja interesantas leģendas par dažādiem arhitektūras objektiem – Lielo laukumu, Briseles Čurājošais puisēnu, Karaļa laukumu u.c.

28.jūnijā devāmies uz Eiropas parlamentu, kur noklausījāmies prezentāciju par Eiropas Parlamenta darbību, tikāmies ar Eiropas Parlamenta Sociālistu &demokrātu progresīvās alianses grupas deputātu A.Mamikinu. Interesants bija arī interaktīvais virtuālais ceļojums pa Eiropu Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrā „Parlamentarium”. 28.jūnija vakarā Briseles restorānā bija noslēguma vakariņas kopā ar Eiropas parlamenta deputātu A.Mamikinu, kurās tika apbalvoti labākie konkursa darbi un dalīti suvenīri visiem skolēniem un skolotājiem.

29.jūnijā devāmies mājupceļā uz Latviju. Tā kā atkal nakšņojām Polijas pilsētā Poznaņā, tad 30.jūnijā no rīta bija ekskursija pa skaisto Poznaņas vecpilsētu. Latvijas plašos laukus ieraudzījām 1.jūlijā ar pieciem no rīta.

Comments are closed.