APU

2016./2017.mācību gada APU noteikumi

Viens no iemesliem kāpēc sabiedrības attīstība ir tik stagnējoša – joprojām vairumam cilvēku emocijas, impulsi un  ieradumi dominē pār intelektu, saprātu. Ja vēlamies, lai sabiedrība kļūst cilvēciskāka, izglītības kvalitāte valstī ir pasaules līmenī, uzņēmumi cilvēkiem draudzīgāki, lai politika ir godīgāka – tad jāsāk ar sevi. Augstas Emocionālās Inteliģences vērtības ir orientētas ne tikai uz sevis attīstīšanu un palīdzēšanu savai ģimenei, radiem, draugiem, bet ar laiku arī uz palīdzēšanu visiem kopumā.

Visiem audzēkņiem ir tiesības skolā justies droši, mācīties atbilstoši savām spējām un saņemt cieņpilnu izturēšanos. Lai tas īstenotos, skolā ir svarīgi radīt drošu vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja audzēkņi saprot atbildību par savu rīcību. Tiek attīstīta sevis apzināšanās: savu sajūtu, prioritāšu un resursu pārzināšana, savu impulsu un resursu pārvaldīšana, sevis motivēšana un iniciatīvas uzņemšanās, taču papildus šīs prasmes attīsta arī empātiju (citu cilvēku sajūtu un vajadzību apzināšanās), orientēšanos uz palīdzību, sociālo atbildību un citas prasmes, no kurām iegūt un piedzīvot pārmaiņas var viss kolektīvs un pat  sabiedrība, pie kuras šādi cilvēki pieder.

„Atbalsts pozitīvai uzvedībai” paredz vienotas sistēmas izveidi skolā. Šajā mācību gadā skolā ir pilnveidoti APU noteikmi, tajos ietverot Emocionālās Inteliģences vērtības.

Noteikumu ieviešanā jāiesaistās visiem audzēkņiem no 7. līdz 12. klasei kopā ar skolotājiem, administratīvo un tehnisko personālu.

 Ar cieņu,

Danute Zilnovska

dir.v.izgl.jomā

Comments are closed.