PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

GADA DARBA PLĀNA IZVĒRTĒJUMS

2017./2018. mācību gads

Skat. gada plāna izvērtējums 2017./2018. mācību gads.

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLAS DIREKTOREI

Skat. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Skat. gada darba plāna izvērtējums 2016./2017.mācību gads

Skat. gada darba plāna izvērtējums 2015./2016. mācību gads

Comments are closed.