Projekts „Ticket to the Middle Age”

Projekts „Ticket to the Middle Age”

Projekts tiek veidots starptautiskās eTwinning programmas ietvaros, sadarbībā ar Kärla elementārskolu Sāmsalā, Igaunijā, Audru skolu Igaunijā un Blīdenes pamatskolu Latvijā.

Projektā iesaistītie: 7./8. klašu audzēkņi, klases audzinātāja I. Reinfelde, vēstures skolotāja A. Burkevica.

Mērķis: izveidot mācību videomateriālu, lai veidotu audzēkņos izpratni par viduslaiku sociālo struktūru un kārtu sadzīvi.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas 7./8. klašu audzēkņi izvēlējās attēlot garīdzniecības dzīvi un pasaules uzskatus viduslaikos.

Uzdevumi:

 • atlasīt nepieciešamo informāciju;
 • sagatavot materiālus, ko izmantot filmēšanai;
 • nofilmēt vajadzīgos materiālus ar audzēkņu piedalīšanos;
 • samontēt materiālu un prezentēt to sadarbības partneriem.

Lai realizētu 1. un 2. uzdevumu, vēstures stundu laikā 10. un 17. aprīlī audzēkņi kopīgi veidoja domu karti par garīdzniecību viduslaikos un atlasīja no viņiem izdalītajiem materiāliem nepieciešamos tekstus, kā arī sagatavoja šos tekstus filmēšanas vajadzībām.

 1. uzdevums tika veikts radošajā dienā 22.04., kad audzēkņi filmējās, nolasot sagatavotos tekstus.
 2. uzdevums tiks veikts 8.04., kopīgi ar klases audzinātāju un vēstures skolotāju.

Metodes:

 • projekta metode
 • domu karte („zirneklis”)
 • avotu analīze
 • lomu spēle

Attīstāmās prasmes un iemaņas:

 • skolēni attīsta sadarbības prasmes darbam grupā;
 • tiek veidota izpratne par garīdzniecības dzīvi un pasaules uzskatus viduslaikos;
 • veicina skolēnu interesi par viduslaiku vēsturi.

Iegūtais rezultāts: audzēkņu veidota mācību filma, ko izmantot vēstures stundās, fakultatīvos un radošajās darbnīcās, stāstot par viduslaikiem.

Comments are closed.