Skolas padome

Skolas padomes uzdevumi:

 • risināt ar Skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskus jautājumus;
 • akceptēt Skolas budžeta un citu līdzekļu, kā arī ziedojumu izlietošanu;
 • akceptēt izmaiņas Skolas iekšējās kārtības noteikumos;
 • izstrādāt priekšlikumus par sadarbību starp Skolu un vecākiem;
 • izstrādāt priekšlikumus pašvaldībai par Skolas darbības nepieciešamajiem nosacījumiem;
 • izskatīt vecāku, pedagogu un izglītojamo iesniegumus;
 • sadarboties ar APU komandu audzēkņu personības veidošanas jautājumos;
 • veicināt emocionālā komforta veidošanās nepieciešamību skolas mikrovides psiholoģiskā saglabāšanā.

skolas padome

Skolas padomes darba plāns 2015./2016.māc. g.

 1. novembris, 2015.
 • Padomes priekšsēdētāja atskaite par paveikto 2014./15.m.g. – priekšsēdētāja D.Fakse, direktore A.Matvejeva
 • Audzēkņu apbalvošanas sistēmas darbība. Direktores vietn. izgl.jomā D.Zilnovska.
 • Naudas balvu apstiprināšana. Dāvinājuma uzskaite. Direktore A.Matvejeva, saimn. d.vad. V.Būčiņa.
 • Skolas darbība – gatavošanās akreditācijai. Direktores vietn. izgl.jomā I.Ekuze, direktore A.Matvejeva

Decembris – Ziemassvētku pasākumā labāko audzēkņu apbalvošana. D.Fakse

Janvāris – Pateicības vēstules sponsoriem. M.Oškāja

Februāris. Marts. Aprīlis – gatavošanās akreditācijai.

 

 1. maijs, 2016.
 • Dalības skolas akreditācijā.
 • Audzēkņu apbalvošana.
 • Skolas vārda popularizēšana Eiropas dienas pasākumā.
 • Padarītais. Apkopojums.
 • Vēlēšanas.

Skat. dokumentu Skolas padomes darba plāns 2015./2016.m.g.

Skolas Padomes sēde

Skolas Padomes sēde notika ceturtdien, 2015. gada 30.aprīlī.

Darba kārtībā tika apspriesti svarīgi jautājumi: par zelta un sudraba liecību ieguvēju apbalvošanu ar naudas balvu, par uzvarētājklases apalvošanu ar ekskursiju uz Ventspils planetāriju 12.maijā, par skolas diskusiju , kas notiks 28.maijā.

Gatavojoties diskusijai, padomes sēdē tika veikts praktisks darbs, kura rezultātā izveidojām 3 kolāžas “Kādam jābūt vakarskolas audzēknim”- vecāku skatījumā, audzēkņu skatījumā un skolotāju skatījumā.

Fotogrāfijās redzams grupu darbs un rezultātu prezentācija.

Comments are closed.