Kampaņas

Starptautiska kampaņa “Worlds Best News”

24. septembrī Latvijā tiek organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šajā kampaņā pieteikusi piedalīties Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notiks Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pie Olimpiskā centra, Rožu laukumā /notiks Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tiks dalīta avīze ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicināsim cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Kampaņas pasākumos 24. septembrī Liepājā piedalīsies 10 vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi, kuri ies no skolas uz Olimpisko centru un Rožu laukumu, dalot avīzes. Noslēgumā visi tiks aicināti uz kopīgu fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai.

PETĪCIJA “Tava pasaule. Tava izvēle.”

Kampaņa notiks 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

KAMPAŅA Worlds Best News

24. septembrī Latvijā tieka organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šobrīd World Best News kampaņā ir iesaistījušās 12 organizācijas un institūcijas dažādās Latvijas vietās.

Akcija „Pasaule kļūst labāka” ir viens no Ārlietu ministrijas un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) organizētajiem Eiropas gada attīstībai pasākumiem, kura mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Eiropas gada attīstībai mājaslapa: https://europa.eu/eyd2015/lv.

 Šajā kampaņā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notika Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pilsētas centrā, Rožu laukumā notika /Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tika dalītas avīzes ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicinājām cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Skola kampaņā iesaistījās, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību un biedrību LAPAS /Latvijas platforma attīstības sadarbībai/, kuras viens no uzdevumiem: organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti

Kampaņas pasākumā Liepājā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas dažādu klašu /7.-11. klasei/ audzēkņi, kuri gāja no skolas uz pilsētas centru un Rožu laukumu, dalot avīzes.

Skolas direktore Alla Matvejeva bija atbildīga par kampaņu Liepājā. Viņa saka: “Svarīgi, ka avīžu dalīšana ir pēc iespējas košāka, atraktīvāka, redzamāka plašam cilvēku lokam. Audzēkņi bija ģērbušies krekliņos ar skolas simboliku un izdekorējušies ar kampaņas atribūtiku: nozīmītēm, zīmuļiem, lielām papīra spuldzēm, kas simbolizē gaismu. Noslēgumā visi tika aicināti uz kopīgu saldumu cienastu un fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai un nosūtīt uz ANO post-2015 samitu Ņujorkā”.

ANO post-2015 samits, kurš notiks no 25. līdz 27. septembrim Ņujorkā. Samita laikā plānots formāli apstiprināt jauno pasaules ilgtspējīgas attīstības ietvaru nākamajiem 15 gadiem, tādējādi aizstājot pašreizējos Tūkstošgades attīstības mērķus. Latviju post-2015 samitā pārstāvēs Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Šim ANO samitam vakar vakarā tika nosūtīti paraksti par petīciju un fotogrāfijas.

Kampaņas laikā 7.-11 .klašu audzēkņiem bija iespēja attīstīt saskarsmes prasmes, pārbaudīt uzdrīkstēšanos, jo bija jāuzrunā svešie garāmgājēji. Protams, ka ne katrs garāmgājējs bija labvēlīgi gatavs uzklausīt. Kampaņas laikā tika dāvinātas avīzes. Uzdāvināti vairāk nekā 200 avīžu eksemplāri un savākti 90 paraksti. Jauniešiem šī parakstu vākšana izvērtās kā sacensība.

Dalībniece Ieva /11.B./ pēc pasākuma raksta: “Par šodienas pasākumu varu teikt tikai pozitīvas domas, jo man ļoti patika tas, ko es šodien darīju no visas sirds. Iznēsāt avīzes “ Pasaule kļūst labāka”, un pastāstīt cilvēkiem par petīciju pret nabadzību, nevienlīdzību un bīstamām klimata izmaiņām. Ne visi cilvēki bija atsaucīgi, bet lielākā daļa bija saprotoši, uz ko mēs aicinājām. Daudzi piekrita un parakstījās par petīciju, lai pasaule kļūtu labāka. Tas bija prieka un saviļņojuma pilns brīdis. Esmu gandarīta, un es lepojos, ka varēju piedalīties šāda veida starptautiskā kampaņā ”Worlds Best News”, jo es ieguvu pieredzi un emocijas pēc šāda pasākuma ir neaprakstāmi lieliskas.

Kampaņa notika 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

Comments are closed.