Semināri

 etwinning

eTwinning seminārs skolotājiem 20.03. 

20. martā Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā notika eTwinning 6 stundu tālākizglītības kurss “Ievads projekta vadībā’’, kuru vadīja lektore Ivita Steķe. Nodarbībā projektu vadības pamatus apguva 16 skolotājas no vakarskolas, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas, PIKC Liepājas Valsts tehnikuma un Purmsātu speciālās internātpamatskolas.

eTwinning ir 2005. gadā izveidota Eiropas skolu kopiena, kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā, kura piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+. eTwinning Centrālo atbalsta dienestu vada European Schoolnet – Eiropas izglītības ministriju starptautiska partnerība (tajā darbojas 30 izglītības ministrijas), kas popularizē izglītības inovācijas skolām, skolotājiem un skolēniem visā Eiropā. Nacionālajā līmenī eTwinning atbalsta 36 nacionālie atbalsta dienesti.

eTwinning izglītības darbiniekiem piedāvā profesionālās pilnveides pasākumus, profesionālu tālākizglītību skolotājiem, un tehnisku atbalstu platformas lietošanā, kas palīdz skolām vienkārši izveidot īstermiņa un ilgtermiņa starptautisku sadarbību par dažādām tēmām.

eTwinning Portāls (www.etwinning.net) ir galvenā tikšanās vieta un darba vide dažādām aktivitātēm. eTwinning portāls ir pieejams 26 valodās un tas skolotājiem nodrošina tiešsaistes rīkus, kuri palīdz atrast sadarbības partnerus, izveidot projektus, dalīties idejām, apmainīties pieredzē un uzsākt kopīgu darbu.

Comments are closed.