Projekts “Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases”

izm _vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39 logo_LVMV_3

Projekts „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases”

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 8. septembrī uzsāka īstenot projektu „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” ar  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma atbalstu.

Projekta aktivitātēs norisināsies no 8.- 15. septembrim, kurās  būs iesaistīti 12 jaunieši, kuri pārstāv Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu un  Liepājas bērnunama jauniešu māju „Namiņš”. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt  jauniešu iesaistīšanos pašiniciētās personības pilnveides radošajās meistardarbnīcās un  neformālās mācīšanās aktivitātēs, sniedzot ieguldījumu jauniešu personiskajā attīstībā, veicinot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu.

Ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Jauniešu māja” atbalstu pirmā projekta diena 8. septembrī  norisinājās Jauniešu mājā.  Interaktīvas nodarbības par tēmu „Brīvprātīgais darbs un tā iespējas personības izaugsmē”, gan CV radošo darbnīcu Brīvprātīgais ceļojums vadīja Staņislavs Babibns no organizācijas „Radi vidi pats” un Jauniešu mājas projekta vadītājs Roberts Grundmanis. Jauniešiem bija iespēja apgūt zināšanas un prasmes par neformālās izglītības pamatprincipiem, personības pilnveidi, esošo spēju apzināšanu un komandas darbu. Pēcpusdienā jaunieši darbojās  mūzikas radošajā darbnīcā „Perkusionistu ritmi”. Šajā meistarklasē  jauniešu darbību vadīja draugu kopas “Trans – cen-den-tālē” apvienības līderis Didzis Šķila ar grupas mūziķiem.

Trešdienas rītu projektā iesaistīti jaunieši iesāka  ar personības izaugsmes treneri Ilzi Jēči  „Labo sajūtu laboratorijā”.  Bet  pēcpusdienā jaunieši aktīvi darbojās Liepājas cirka studijas „BEZTEMATA” radošajā darbnīcā, lai sagatavoties „Talantu šovam”.,  kurš paredzēts 10. septembrī  pie ostas Promenādes  skatuves.

Projekta vadītāja Solvita Vītola

10. septembrī, plkst. 17.00 pie ostas Promenādes skatuves mūsu skolas jaunieši rīkoja un piedalījās  „Talantu šovā”.  Pasākums norisinājās   Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas īstenotā  projekta „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” ietvaros, ar  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma atbalstu.

 Gatavojoties pasākumam,  jaunieši darbojās dažādās mākslas  meistarklasēs.  Cirka radošo meistarklasi   jauniešiem vadīja Liepājas cirka studijas „BEZTEMATA” mākslinieki Inga Kreicburga un Andris Kreicburgs, ar mērķi, lai  rosināt  kultūras daudzveidības izpratnes veidošanos, sociālo prasmju un radošā potenciāla attīstīšanu jauniešiem. Mūzikas radošajā darbnīcā „perkusionistu ritmi”,  jauniešu darbību vadīja draugu kopas “Trans – cen-den-tālē” apvienības līderis Didzis Šķila. Kopā ar muzikāli ritmiskās draugu apvienības “Trans-cen-den-tālē” mūziķu palīdzību tika izveidots muzikāls, ritmisks priekšnesums, kas tika atrādīts „Talantu šovā”.

Projekta dažādās aktivitātes un mākslinieku vadītās meistarklases  jauniešiem nodrošināja  iespēju caur aktīvu mācīšanos apgūt jaunas iemaņas ar mūzikas un mākslas palīdzību,  kas rosinās jauniešus uz pašiniciatīvu, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus.

Projekta vadītāja Solvita Vītola

15. septembrī, noslēdzot projekta „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” 7. aktivitāti, projektā iesaistītie skolas audzēkņi kopā ar Liepājas cirka studijas „BEZTEMATA” māksliniekiem uzstājas Vaiņodes internātpamatskolā ar  jaunizveidoto „Talantu šovu”.

Pasākuma mērķis  bija  sagādāt prieku un  sniegt pozitīvas emocijas Vaiņodes internātpamatskolas skolēniem.  Projektā iesaistītie jaunieši demonstrēja nodarbību ietvaros apgūtās prasmes cirka mākslā.  Cirka „radošajā darbnīcā”, jaunieši, ne tikai apguva dažādus cirka žanrus, bet caur aktīvas mācīšanās un spēles metodēm, audzēkņi mācījās sadarboties, attīstīt radošumu, fiziskās prasmes un personības īpašības.

Vaiņodes internātpamatskolā mūsu uzņēma ļoti viesmīlīgi, šova skatītāji bija sajūsmā par iestudēto uzvedumu.  Pēc pasākuma un labi padarīta darba, kopīgi dzērām tēju un baudījām kliņģeri.

Projekta vadītāja Solvita Vītola

Comments are closed.