Reglaments

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLAS PEDAGOĢISKĀS PADOMES REGLAMENTS

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLAS PADOMES REGLAMENTS

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLAS METODISKĀS PADOMES REGLAMENTS

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO PADOMES REGLAMENTS

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLAS APU KOMANDAS REGLAMENTS

MATEMĀTIKAS, INFORMĀTIKAS, DABAS ZINĪBU METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS

VALODU, MĀKSLAS UN SOCIĀLO ZINĪBU JOMAS METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS

KLAŠU AUDZINĀTĀJU MK REGLAMENTS

 

Comments are closed.