Projekts “CITĀDĀK”

logoProjekts “Citādāk”

31. jūlijā skola uzsāka realizēt projektu “Citādāk”, kurš tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un tajā ir iesaistīti 12 jaunieši, kuri pārstāv Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu, Liepājas bērnunamu un Liepājas internātpamatskolu.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos.

Projektā ir paredzētas 3 aktivitātes, no kurām pirmā notika 31. jūlijā un 1. augustā. Jaunieši kopā ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra instruktoriem un  Liepājas jaunsargu vienības vadītājiem Vari Jansonu un Pēteri Rudzinski  devās nakts pārgājienā, kurā  attīstīja prasmes strādāt komandā, mobilizēt sevi  nestandarta dzīves situācijās kā arī  pilnveidoja individuālās personības kompetences : precizitāti, atbildību,  veiklību, izturību, attapību un stresa kontroli.

Pēc pārgājiena tā dalībniece Ieva Bojarčenko atzina: “Īstenībā bija jautri un ir iegūta jauna pieredze. Sapratu, ka lai arī cik grūti liekas, iesāktais ir jāpaveic līdz galam un nedrīkst pamest komandas biedrus.”

Citādāk Projekta vadītāja Baiba Bolšteina secināja: ”Liels prieks, ka jaunieši pēc pirmās aktivitātes ir pilnveidojuši problēmu risināšanas prasmes, komunikāciju spējas un  spēju mācīties vienam no otra, kas viņiem noderēs realizējot 2. un 3. projekta aktivitāti”

Projekta 2. aktivitātē, 19. augustā minētie 12 jaunieši tiksies ar Liepājas ielu vingrotājiem un kopīgā nodarbībā notiks  diskusija par aktīvu dzīves veidu un tā nozīmi dzīves kvalitātē.

Savukārt 3. aktivitātē, 4. septembrī  jaunieši organizēs Sporta dienu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā, kurā rādīs iegūto pieredzi nakts pārgājienā un nodarbībā ar ielu vingrotājiem.

Sporta diena “Simulācijas spēle “Pārvarēt purvu”

4.septembrī, skolas pagalmā norisinājās projekta “CITĀDĀK” 3.aktivitāte – sporta diena “Simulācijas spēle “Pārvarēt purvu”.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, un tā galvenais uzdevums ir iesaistīt dažādās aktivitātē sociālā riska grupas jauniešus, lai palīdzētu viņiem sagatavoties darba tirgum. Projekts “Citādāk “tika aizsākts šā gada 31.jūlijā. Tā mērķis ir ieinteresēt un aktivizēt jauniešus jēgpilnai un veselīgai brīvā laika pavadīšanai kā arī motivēt socializēties.

Projekta grupas dalībnieki – 4 jaunieši no bērnu nama un 8 Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi projekta realizēšanas laikā ir papildinājuši prasmes sadarboties komandā, mobilizēties neikdienišķās situācijās, komunicēt un izdzīvot bez komforta. Nododot šīs prasmes saviem skolas biedriem un draugiem , projekta dalībnieki ceļ savu pašapziņu un paplašina savu konkurētspēju izglītības un darba tirgū.
4. septembrī norisinājās pēdējā projekta aktivitāte skolā, kurā projekta jaunieši bija tiesneši un rādīja savas iegūtās prasmes.

Pasākumā jaunieši imitēja situāciju un ar dažādiem palīglīdzekļiem pārbaudīja savas līderisma, komandas un koncentrēšanās prasmes nestandarta situācijā.

Sporta dienu koordinēja spēļu treneris Agnis Gaulis un skolotāja Gunta Zara. Tiesneši un koordinator novērtēja un apbalvoja komandas kā arī tika pasniegtas individuālās nominācijas, piemēram – attapīgākais, izpalīdzīgākais, komunikablākais, jo projekta galvenais mērķis bija attīstīt un pilnveidot tieši šīs prasmes.
Paldies visiem, kuri iesaistījās sporta dienā.
Kopā bija jautri, interesanti un izglītojoši!

 

Comments are closed.