Par skolu

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas īpašie piedāvājumi

 • Klātienes un neklātienes apmācības forma

 • Mācības maiņās no plkst. 9.00 līdz 20.50

 • Pieaugušo pedagoģiskās korekcijas programmas ieslodzījuma vietā

 • Atbalsts pieaugušajiem pamata un vidējās izglītības ieguvē

 • Individuāls darbs ar katru audzēkni

 • Skolas psihologa konsultācijas

 • Audzēkņu un pedagogu pozitīvā sadarbība

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas stiprās puses pedagogu un audzēkņu skatījumā

 1. Pieaugušo vidusskola.
 2. Skolā labs psiholoģiskais mikroklimats.
 3. Laba sapratne audzēkņu vidū.
 4. Saprotoši un draudzīgi skolotāji.
 5. Izmanto interaktīvās mācību metodes.
 6. Skola strādā divās maiņās.
 7. Pieaugušie var mācīties neklātienē.
 8. Papildus konsultācijas sestdienās.
 9. Skolotāji regulāri turpina izglītoties.
 10. Lielākā daļa skolotāju iesaistījušies stipendiju projektos.
 11. Spēcīga vadības komanda.
 12. Skola darbojas apcietinājuma vietā.
 13. Individuālais darbs un pārrunas.

Comments are closed.