Audzēkņu padome

Skolas audzēkņu padomes 2018./2019. m. g.

19.09.2018. notika pirmā audzēkņu padomes dalībnieku tikšanās. Dalībnieki iepazinās ar audzēkņu padomes reglamentu, brīvi pauda savas domas, aktīvi un aizrautīgi apsprieda 1. semestra aktualitātes un izveidoja WhatsApp grupu, lai ātri sazinātos viens ar otru.

Tikšanās laikā tika ievēlēta audzēkņu padomes prezidente-Viktorija Broka (12.B), prezidentes vietniece-Alise Vērniece (10.B), protokolists Lauris Kristers Lavrenovs (11.B). Notika pirmo lēmumu pieņemšana un pienākumu sadale. Audzēkņi jaunos pienākumus veiks ar entuziasmu un enerģiju.

nor

Audzēkņu padome 2017./2018. m. g.

DSC_0011_skola

Š.g. 12. septembrī notika pirmā audzēkņu padomes dalībnieku tikšanās 6. kabinetā. Audzēkņu padomes sēde sākās ar audzēkņu padomes prezidenta, vietnieka un protokolista vēlēšanām, kā arī septembra aktualitāšu apspriede. Dalībnieki iepazinās ar reglamentu, brīvi pauda savas domas, atvēra grupu WhatsApp, lai ātri sazinātos viens ar otru.

Par prezidenti tika ievēlēta 12.b klases audzēkne Ariana Mickeviča, par prezidentes vietnieci 12.b. audzēkne Anna Lūcija Tauriņa. Viņas bija  entuziasma pilnas, un mudināja klātesošos diskutēt draudzīgā gaisotnē. Notika pirmo lēmumu pieņemšana un pienākumu sadalīšana.  Audzēkņu padome plāno darboties draudzīgā un optimistiskā gaisotnē, cienīt viens otru, skolas kolektīvu un darīt visu skolai.

2016./2017.m.g.

Audzēkņu padomes priekšsēdētājs 12.B klases audzēknis Renāts Pocjus.

RENĀTS POCJUS  12.B

Comments are closed.