Mācību programmas

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLA

AKREDITĒTA LĪDZ 05.04.2022.

2018./2019.m.g. ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Nr. p. k. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA KODS LICENCES Nr. AKREDITĀCIJAS TERMIŅŠ KLASES
NO LĪDZ
1 Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma 23011112 V–9837 7.-8.-9.B(RĪTS/ KLĀTIENE)
2 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011012 V-66 06.04.2016. 05.04.2022. 10.B,11.B, 12.B(RĪTS/VAKARS

KLĀTIENE)

3 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013 V-8433 06.04.2016. 05.04.2022. 10.L, 11.L, 12.L , 10.-12.C (ieslodzījumā)(VAKARS/ NEKLĀTIENE)
4 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011023 V-8434 06.04.2016. 05.04.20122. 10.K; 11.K; 12.K (MAZĀKUMTAUTĪBA/NEKLĀTIENE)
5 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011014 V-8402 16.05.2016. 05.04.2022. 10.T,11.T, 12.T(TĀLMĀCĪBA)
6 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011024 V-8403 16.05.2016. 05.04.2022. 12.M   (MAZĀKUMTAUTĪBA/TĀLMĀCĪBA)
KLASE IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KODS KLASES AUDZINĀTĀJS, KURATORS
RĪTA MAIŅA (klātienē) 7.B/8.B/9.B 23011112 Daiga Ķude
10.B 31011012 Margarita Ķude
11.B 31011012 Ļubova Spiridonova
12.B 31011012 Meldra Oškāja
VAKARA MAIŅA (neklātienē) 10.L 31011013 Gunta Zara
11.L 31011013 Ina Grundmane
12.L 31011013 Vaira Zemture
10.C/11.C/12.C 31011013 Inguna Jurika
VAKARA MAIŅA (neklātienē, mazākumtautību) 10.K 31011023 Gunta Zara
10.K 31011023 Irina Yarkina
12.K 31011023 Stella Yugina
TĀLMĀCĪBA 10.T 31011014 Aija Grīnberga
11.T 31011014 Signe Buce
12.T 31011014 Sanita Pārpuce

Comments are closed.