Mācību process

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas

Valsts pārbaudījumi 9.klasēm, 12.klasēm

2017./ 2018. mācību gads

2017./ 2018. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

Comments are closed.