Amatpersonu atalgojums

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas

amatpersonu atalgojums 2017. gada septembrī

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums EUR, pēc nodokļu atskaitīšanas
1. Alla Matvejeva direktore 778.76 EUR
2. Inga Ekuze direktores vietniece izglītības jomā 596.14 EUR
3. Danute Zilnovska direktores vietniece izglītības jomā 306.69 EUR

 

Comments are closed.