Iekšējie normatīvie dokumenti

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas iekšējie normatīvie dokumenti

Nolikums

 • Pedagoģiskās padomes
 • Metodiskās padomes
 • Metodiskās komisijas
 • Bibliotēkas
 • Atbalsta grupas
 • Audzēkņu līdzpārvaldes

Noteikumi

 • Darba kārtības
 • Iekšējās kārtības

Kārtības

 • Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšana
 • ZPD rakstīšanas un aizstāvēšanas
 • Projektu dienu norises

Comments are closed.