Skolas audzēkņu padomes sēde

19.09.2018. notika pirmā audzēkņu padomes dalībnieku tikšanās. Dalībnieki iepazinās ar audzēkņu padomes reglamentu, brīvi pauda savas domas, aktīvi un aizrautīgi apsprieda 1. semestra aktualitātes un izveidoja WhatsApp grupu, lai ātri sazinātos viens ar otru.

Tikšanās laikā tika ievēlēta audzēkņu padomes prezidente-Viktorija Broka (12.B), prezidentes vietniece-Alise Vērniece (10.B), protokolists Lauris Kristers Lavrenovs (11.B). Notika pirmo lēmumu pieņemšana un pienākumu sadale. Audzēkņi jaunos pienākumus veiks ar entuziasmu un enerģiju.

nor

This entry was posted in Audzēkņu padome. Bookmark the permalink.

Comments are closed.